Tijdens een recent onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van een nieuw soort hersenscantechnologie hebben wetenschappers op een nieuwe manier kunnen waarnemen wat er gebeurt in het brein wanneer iemand het bewustzijn verliest.

Het bewustzijn is een van de grote mysteriën van het brein. Men vermoedt dat het bewustzijn wordt gevormd door een samenwerking tussen verschillende groepen hersencellen. Deze verschillende groepen werken in meer of mindere mate goed samen afhankelijk van de beschikbare zintuigelijke informatie die het brein binnenkomt. In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht is het bewustzijn geen aan en uit situatie, maar meer een dimmer systeem afhankelijk van groei, stemming of medicatie.

Tijdens het onderzoek werden de hersenen van vrijwilligers gescand met behulp van een nieuwe technologie (die ‘functional electrical impedance tomography by evoked response’ (of fEITER) wordt genoemd). De vrijwilligers werden verdoofd en fEITER volgde de veranderingen in het brein als gevolg van de verdoving. De hersenscans lieten zien hoe de activiteit van bepaalde groepen hersencellen diep in het brein veranderde. De verandering van de activiteit had als gevolg dat de communicatie tussen verschillende hersendelen steeds meer werd gehinderd. Uit de gegevens blijkt dus dat de mate van bewustzijn en bewusteloosheid afhankelijk is van hoe actief de groepen neuronen zijn en hoe goed de communicatie tussen de regionen in het brein verloopt.

De onderzoekers wijzen erop dat de technologie nog erg nieuw is en verder uitgewerkt moet worden. Het is niet 100% duidelijk hoe de gegevens van de onderzoeksresultaten het beste geïnterpreteerd moeten worden. fEITER lijkt in ieder geval veel mogelijkheden te bieden aangezien het op een nieuwe manier de activiteit van de hersenen meet en weergeeft.

Bron: Manchester

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]


Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry