Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #189 van dinsdag 27 april 2009

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd: “wat kan je nou met NLP?”. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een in de jaren zeventig in de VS ontdekte manier voor het in kaart brengen van excellent gedrag. Dat betekent dat NLP geen beroep op zich is, maar dat het elk beroep beter maakt doordat je als NLPer het meeste excellente gedrag in jouw vakgebied aanleert. Dat is allemaal heel theoretisch, maar gelukkig is NLP in de afgelopen dertig jaar stukken concreter geworden. Hierbij springen twee onderdelen van NLP meteen in het oog, namelijk excellent omgaan met emoties en excellent communiceren met andere mensen.

NLP gaat ervan uit dat je brein functioneert aan de hand van de data die je via je zintuigen binnen krijgt en die je uit je geheugen ophaalt. NLP stelt dat het makkelijker is hoe jij de wereld beleeft te veranderen dan de wereld zelf. Gecombineerd houdt dat in dat je excellent met je emoties omgaat wanneer je positieve dingen inbeeldt, je goede gevoelens voelt en positieve gedachten hebt. NLP leert je hoe je stap voor stap negatieve breinpatronen kan stoppen en vervangen door krachtige positieve patronen.

Ben je eenmaal in staat om de gepaste emotie bij de situatie op te roepen, dan snap je hoe taal jouw gevoelens en gedachten beïnvloedt. Deze kennis kan je gebruiken om na te gaan wat jouw woorden met andere mensen doen. Dat is de basis voor het excellent communiceren en omgaan met andere mensen. NLP leert je om te communiceren met gevoel. Goede communicatie begint met je goed voelen. Als je een naar gevoel hebt en je probeert iemand anders iets duidelijk te maken, dan zal die ander de inhoud van wat je zegt negeren met de (drog)reden: “ach dat zegt ie alleen maar omdat ie zich slecht voelt”.

Maar naast je goed voelen is het ook belangrijk welke woorden je gebruikt. Er zijn een twintigtal regels die uitleggen hoe je onbewustzijn taal opvatten. Een voorbeeld is het gebruik van het woordje “niet”. Je onbewustzijn begrijpt het woordje niet niet. Wanneer je tegen iemand zegt: “Denk niet aan een roze olifant”, dan zal zijn onbewustzijn toch meteen aan een olifant denken. Nu zeggen we dat nooit zo vaak tegen elkaar, maar het is in wezen dezelfde taalconstructie als: “maak je niet druk” wat mensen wel vaak tegen elkaar zeggen. Maar dat is een negatieve suggestie.

Met NLP leer je tal van dit soort negatieve suggesties herkennen, stoppen en vervangen door positieve suggesties dat het ook weer beter kan gaan.

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA