Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #192 van vrijdag 22 mei 2009

Zo, het seminar met dr. Richard Bandler is weer achter de rug en ik moet zeggen het assisteren deze keer was aanzienlijk meer werk dan vorig jaar. Niet alleen was er een middag waar de assistenten zelf een korte training moesten geven, maar was er onder andere in verband met de certificatie een hoop werk achter de schermen. Nu even twee dagen uitpuffen (inclusief een opname van een radioprogramma met een diepte-interview van een uur, maar daar in een latere nieuwsbrief meer over) en dan staat zaterdag de Onbeperkt Jezelf: gelukkig worden met NLP en het Enneagram voor de deur. Ik lig achter met het beantwoorden van emails. Dus mocht je mij een vraag gestuurd hebben, heb nog geduld. Over een week heb ik weer meer tijd om antwoord te geven.

Wat ik deze vijf dagen met Bandler geleerd heb, is hoe belangrijk het is om in staat te zijn om veel alternatieve gemoedstoestanden te kunnen ervaren. Niet alleen zorgt dat ervoor dat je meer flexibiliteit in je brein krijgt waardoor je met meer verschillende situaties beter om kan gaan, maar het opent ook de kans dat er wonderbaarlijke dingen gebeuren. Mensen kunnen snel alle noodzakelijke aanpassingen maken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze negatieve patronen in hun leven stoppen en vervangen door positieve patronen.

Bandler gaat ervan uit dat mensen “state-based” leren. Dat wil zeggen dat de gemoedstoestand waarin iemand iets leert bepalend is voor wat hij leert en hoe goed hij het leert. Mijn ervaring is dat mensen vooral leren wanneer ze zich goed voelen en het leerproces met enige snelheid doorlopen wordt. Saaie lessen waarbij de focus ligt op wat mensen fout doen, blijken ook slecht te werken. Juist door de focus te verplaatsen naar wat goed gaat in iemands leven en ervoor te zorgen dat iemand van tevoren al ontspannen is en plezier maakt, haalt het beste in mensen naar boven.

Dat is niet alleen belangrijk bij coaching of iets dergelijks, maar zou eigenlijk iets moeten zijn dat het hele onderwijsveld zich aantrekt.


Ik heb net zoveel hekel als jij aan spam. Ik zal je gegevens dan ook nooit aan derde partijen geven.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief
Defined tags for this entry:

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA