Bij een slecht geheugen is het handig om de volgende onderdelen te doen:

- Wat herinnert men zich nog wel? Bijvoorbeeld tandenpoetsen, vakanties, school etc.

- Check of mensen wel wat informatie binnenkrijgen maar omdat het niet "echt" genoeg overkomt afwijzen. Dit kan je doen door te vragen aan mensen om te gokken waar ze bijvoorbeeld op vakantie zijn geweest en dan te checken of de gok al dan niet klopt.

- Vaak kunnen mensen met een slecht geheugen zich slecht herinneren wat er wel is gebeurd, maar weten ze absoluut zeker wat er nooit heeft plaatsgevonden. Check dit.

- Vaak kunnen mensen met een slecht geheugen zich dingen slecht herinneren in hun voorkeursrepresentatiesysteem (bah wat een vies jargonwoord Joost!) maar komen er meer herinneringen naar boven wanneer je vraagt om andere zintuigen te gebruiken. Vraag naar hoe het eten was op vakantie. Of ze nog bijzondere geuren geroken hebben. Of ze de warmte van de zon zich kunnen herinneren.

In de basis is het een kwestie van op zoek gaan naar wat nog wel werkt en dan daar meer van doen. Oftewel bouw een feedback mechanisme op.

Oplossingsrichtingen zijn vervolgens:

- Leer mensen om meerdere zintuigen te gebruiken bij herinneringen.

- Leer mensen om het verschil te voelen tussen "onzeker dat iets heeft plaatsgevonden" en "absoluut zeker dat iets nooit heeft plaatsgevonden". Dat verschil kan iemand gebruiken om meer te herinneren door de eisen die iemand aan de kwaliteit van zijn eigen herinneringen stelt te verlagen.

- Maak gebruik van tijdslijnen om terug in de tijd te reizen en mensen over aangename herinneringen te laten lopen zodat er hopelijk meer informatie terugkomt.

- Zoek goed het Enneagramtype van iemand uit. Type 3, de Succesvolle Werker is zo gericht op de toekomst dat hij geen oog heeft voor het verleden. Let hierbij ook speciaal op of je niet met een gestresste Succesvolle Werker te maken hebt, die lijkt op een Bemiddelaar.

- Gebruik hypnose om mensen terug te brengen naar aangename periodes van vroeger en ze in meer detail her te bevelen.

- Geef mensen opdracht om eenvoudige dingen te vergeten zoals het getal "723" en merk dan op dat als ze zoiets kleins als een getal geeneens kunnen vergeten hoe kunnen ze dan hun hele leven vergeten?


Wanneer je jezelf wilt testen en wilt ontdekken wat je met NLP kan bereiken en hoe NLP je helpt bij het oplossen van problemen, geef je dan op de volgende pagina op voor de NLP Test:

Categories: Encyclopedia
Defined tags for this entry:

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA