Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #191 woensdag 13 mei 2009

Een van de moeilijkste onderwerpen is of je door positief te denken ziektes kan voorkomen of zelfs kan genezen. Dit is een onderwerp waar relatief veel gedegen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is en wat men kan bewijzen is dat het gebrek aan negativiteit je gezonder maakt, je helpt sneller te genezen en goed voor je is. Wetenschappers kunnen dus niet bewijzen dat je goed voelen en positief denken helpt, maar ze weten wel dat het tegenovergestelde, namelijk je slecht voelen en negatief ingesteld zijn de situatie alleen maar erger maakt.

Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan wanneer je met lichamelijke klachten geconfronteerd wordt. Gelukkig zijn er tal van NLP technieken die helpen bij je goed voelen. Hierbij is het belangrijk om in de gaten te houden dat het meer gaat om je goed voelen, dan om positief te denken. En het gaat er meer om positief te blijven denken, dan eenmalig een goede gedachte te hebben. Maar de belangrijkste techniek is het visualiseren van een gezonde toekomst. Hierbij moet je uitgaan van twee scenario's. Een worst-case scenario waarin je ziet dat je je zelfs in de slechtste omstandigheden nog steeds goed kan voelen en zo goed als mogelijk met de omstandigheden en je naasten om kan gaan. En een best-case scenario (die je het laatst doet) waarin je ziet dat op wonderbaarlijke wijze spontane genezing bij je plaatsvindt. De kans daarop mag misschien niet groot zijn, maar het is slim om op zijn minst de mogelijkheid open te houden.

Tot mijn verbazing kreeg ik na afloop van de meeste recentelijke NLP Master Practitioner het uitgebreide verhaal van Jan Jacobs die NLP op een goede manier gebruikt heeft om een lichamelijke en psychische klap te overwinnen. Jan heeft een aantal hartaanvallen gehad en is daardoor zijn baan kwijtgeraakt, maar heeft nadat hij met NLP in aanraking is gekomen, een nieuw leven opgebouwd.

Omdat het verhaal van Jan veel raakpunten heeft waar andere mensen ook baat bij hebben, heb ik zijn verhaal in een gratis rapport beschikbaar gemaakt.Categories: NLP Nieuwsbrief Archief
Defined tags for this entry:

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA