Zo’n 50.000 jaar geleden migreerde de mens uit het Afrikaanse continent en begon daarmee de rest van de planeet te koloniseren. Blijkbaar waren deze mensen avontuurlijk genoeg en lieten deze mensen zich niet snel afschrikken door risico’s om op pad te durven gaan. Wetenschappers leggen een verband tussen deze eigenschappen en genetica.

Het DRD4 gen regelt de ontwikkeling van een dopamine receptor in het brein. Het komt in verschillende varianten, of allelen, voor en studies hebben aangetoond dat mensen verschillende karaktertrekken hebben afhankelijk van welke allelen ze hebben. Zo wordt het 4R allel geassocieerd met gelijkmoedigheid, bedachtzaamheid en voorzichtigheid. De minder vaak voorkomende 7R en 2R allelen worden geassocieerd met impulsief en onderzoekend gedrag, het nemen van risico’s en het eenvoudiger om kunnen gaan met nieuwe situaties. Het is aannemelijk dat deze laatste varianten een grotere kans hebben om zo’n migratie te overleven en om te kunnen blijven voortplanten in die omstandigheden.

Wetenschappelijke studies onderbouwen de theorie dat een klein deel van het gedrag binnen een populatie wordt bepaald door genetische variatie en dat culturele ontwikkelingen, zoals een volksverhuizing, invloed hebben op onze genen. Onderzoekers vermoeden dat onze cultuur onze evolutie beïnvloed. Men heeft ontdekt dat het 7R allel 40.000 tot 50.000 jaar geleden nog een zeldzame mutatie was, maar dat het daarna, dus onder invloed van de migratie, snel is verspreid onder de mens. Het 2R allel is minder dan 10.000 jaar geleden in Azië ontstaan – ook dit zou toegeschreven kunnen worden aan culturele ontwikkelingen.

Wetenschappers benadrukken dat het moeilijk is om gedrag te verklaren aan de hand van het DRD4 gen. Er zijn te veel en te ingewikkelde variaties om er bepaald gedrag uit af te kunnen leiden. Toch acht men het waarschijnlijk dat in ieder geval sommige verschillen in gedrag worden veroorzaakt door genetische selectie.

Een andere studie, met betrekking tot ADHD, heeft aangetoond dat mensen met ADHD een twee keer zo grote kans hebben dat ze over het 7R allel beschikken dan mensen zonder. Het is aannemelijk dat enkele van de wat wij ADHD symptomen noemen, zoals snel van focus kunnen veranderen en snelle bewegingen, eigenlijk overlevingseigenschappen zijn die waren geselecteerd voor tijdens de migratie uit Afrika.

Bron: New Scientist

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry