Een groep weet meer dan een individu. Wanneer men het gemiddelde neemt van de oordelen van alle leden van een groep, bijvoorbeeld bij een taak waarbij de mensen een uitkomst moeten schatten, is het resultaat doorgaans zeer nauwkeurig. Soms zelfs nauwkeuriger dan het oordeel van een enkele expert. Dit ‘wijsheid van de groep effect’ is goed te zien in situaties als de aandelenbeurs, verkiezingen en quizzen.

Echter, de wijsheid van de groep kan sterk ondermijnd worden door sociale invloeden. Wanneer mensen bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de mening van andere leden van de groep (ook al is dit maar gedeeltelijk), wordt het eigen oordeel beïnvloed, en neemt de nauwkeurigheid van het gemiddelde oordeel sterk af. Naast kennis van de meningen van anderen kunnen competitie elementen, sociale druk vanuit de groep en autoriteit ook invloed hebben op de wijsheid van de groep.

Dit negatieve effect op de wijsheid uit zich op drie manieren. De diversiteit van de verschillende meningen binnen de groep neemt af zonder dat het gemiddelde antwoord hierbij nauwkeuriger wordt. De afname van diversiteit heeft tevens tot gevolg dat het gemiddelde oordeel van de groep onbetrouwbaarder wordt. Verder neemt het zelfvertrouwen van de groepsleden tijdens het beantwoorden van de vragen toe ondanks dat het gemiddelde oordeel juist slechter wordt.

Bron: PNAS

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry