Baby’s lijken meer inzicht te hebben dan gedacht in hoe andere mensen de werkelijkheid zien ten opzichte van hoe de werkelijkheid daadwerkelijk is.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de vraag wanneer mensen voor het eerst in staat zijn om de intenties en perspectieven van anderen af te leiden. Vanaf welke leeftijd zijn mensen in staat om onderscheid te maken tussen wat mensen denken dat er aan de hand is en wat er daadwerkelijk aan de hand is? En is deze vaardigheid aangeboren of wordt het ontwikkeld door kennis en ervaring?

Voorgaand onderzoek suggereert dat we het onderscheid pas vanaf onze vierde of vijfde jaar kunnen maken. Neem bijvoorbeeld het volgende verhaaltje. Maxie legt een chocoladereep in de keukenla. Vervolgens verlaat hij de keuken. Iemand anders komt binnen, verplaatst de reep naar het keukenkastje en verlaat de keuken. Maxie komt weer terug om de chocoladereep te pakken. Maxie denkt nu dat de reep in de la ligt en zal daar naartoe lopen. Tot nu toe werd aangenomen dat kleine kinderen jonger dan vier jaar zich niet realiseren dat Maxie zijn keuzes maakt op basis van wat hij gelooft en dat de werkelijkheid anders kan zijn.

Uit recent onderzoek komen er echter aanwijzingen naar voren dat baby’s van nog geen jaar oud al in staat zijn om het onderscheid te maken tussen wat andere mensen geloven dat de situatie is en wat echt de situatie is. Hieruit blijkt dat mensen al heel vroeg in staat zijn om intenties en perspectieven van andere mensen in te schatten.

Bron: Science News

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry