Het visualiseren van je toekomst is belangrijk omdat het je onbewustzijn vertelt wat de bedoeling is. Dat betekent niet dat er een soort natuurkracht is die dat dan ook op je weg brengt zoals aanhangers van the Secret geloven, maar dat betekent dat je brein weet welke beslissingen het moet nemen om te zorgen dat de kans groter wordt dat je je doelen bereikt. Elke dag nemen we duizenden micro-beslissingen. Neem ik melk of karnemelk? Ga ik internetten of TV kijken. Je onbewustzijn neemt deze micro-beslissingen aan de hand van de doelen je die het onbewustzijn heeft. Je onbewustzijn slaat deze doelen op in de vorm van beelden. Vandaar dat wanneer je je onbewustzijn wil vertellen wat de doelen van vandaag de dag zijn dat je die het beste kan visualiseren. Op die manier breng je je bewuste en onbewuste doelen op 1 lijn en ga je 100% van de tijd de goede richting in.

Let wel op dat je niet te veel probeert om complexe beslissingen bewust te nemen. Ons bewustzijn is hier slecht in en saboteert vaak het goed lopende onbewuste proces. Leuk om te horen dat je Brein Training helemaal top vindt. In Brein Training staat de goede beslistechniek beschreven. Met deze techniek kan je het onbewuste beslisproces bewust maken, mocht je dat een keer nodig hebben. Conclusie? Het visualiseren van je doelen is erg goed, maar dat betekent niet dat het ook allemaal op je pad komt. Alleen vergroot het de kans dat je het doel haalt omdat je brein erop gericht wordt. Als het echt zou werken zoals the Secret mensen denken, dan visualiseer je toch meteen dat je 100 miljard euro binnen een uur krijgt. Ik kan je al verklappen dat dat geen enkele kans van slagen heeft.

Nog 1 ding: in de Secret staat het zogenaamde Vision Board beschreven. Dat is wel een slechte techniek omdat het Vision Board, als externe bron, geen anker oproept, maar juist eventuele frustraties over het uitblijven van succes verankerd aan die dingen die je wil bereiken. Het gevolg kan dan zijn, dat wanneer je je doel haalt, dat je er juist extra gefrustreerd van wordt in plaats van blij. Vermijd het Vision Board.

Wanneer je aan de slag wil met spiritualiteit, ga dan allereerst aan de slag met de Tao. De Tao is een duizenden jaar oude spirituele methode voor zelfontwikkeling.


Klik op de groene button om je keuze direct te bestellen via iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, of gewoon eerst een rekening thuis gestuurd te krijgen.
betaalmethode
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.