Onderzoekers hebben ontdekt hoe antidepressiva het brein stimuleren om iemands stemming te verbeteren. Ze hebben een type drugs geïdentificeerd dat het niveau verhoogt van de neurotransmitter norepinefrine in het hersendeel dat de hippocampus wordt genoemd. Deze neurotransmitter stimuleert neurogenese – het aanmaken van nieuwe neuronen. Antidepressiva hebben alleen effect wanneer de neurogenese in de hippocampus wordt verhoogd.

Het blijkt echter dat niet alle antidepressiva zo werken. Er is ook een type drugs dat het niveau van de neurotransmitter serotonine verhoogt. Dit type, Prozac is een bijvoorbeeld, stimuleert neurogenese niet. Er is op dit moment meer onderzoek nodig om te ontdekken wat serotonine precies doet.

Norepinefrine bindt zich aan bepaalde stoffen die ervoor zorgen dat er meer neuronen geproduceerd worden. Bij proeven op knaagdieren is naar voren gekomen dat wanneer norepinefrine wordt geblokkeerd in de hippocampus, er een veel grotere hoeveelheid van deze bepaalde stoffen dan tot nu toe werd aangenomen inactief achterblijft. Verder hebben de onderzoekers ontdekt dat beta3 adrenergische receptoren van belang zijn bij de werking van norepinefrine.

Deze kennis stelt wetenschappers in staat verbeteringen te verkennen van behandelmethoden voor zowel depressiviteit als dementie. Dementie houdt namelijk nauw verband met vermindering van neurogenese. Als de productie van neuronen gestimuleerd kan worden, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor het enorme effect van dementie in onze samenleving.

Depressiviteit is echter een zeer complexe afwijking. Er zijn verschillende soorten en het is niet zeker of het effect van norepinefrine en beta3 adrenergische receptoren op elke soort hetzelfde is. Meer onderzoek is nodig. Hier staat weer tegenover dat deze ontdekking veel kan betekenen, niet alleen voor de behandeling van depressiviteit en dementie, maar misschien ook wel voor verbetering van de leervaardigheid en het geheugen, of om angsten te overwinnen.

Bron: Phys Org

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry