Cliënte is al lange tijd zichzelf niet meer. Al bij het telefonisch intakegesprek, als ik aankondig dat de therapiesessie lachen wordt, is cliënte het niet met mij eens “Dat wordt huilen.” Bij aankomst in haar woning blijkt ze bijna overal last van te hebben: huilbuien, angsten en depressie.

Al snel blijkt dat ze zich lichamelijk verzet tegen het leren emoties en angsten onder controle te krijgen. Er wordt geswitched naar het Enneagram, waarbij ik haar duidelijk maak dat zij als type II, mensen chanteert met haar problemen. Naast haar primaire problemen, heeft ze secundaire winst in het vasthouden aan haar ellende om zo mensen te kunnen manipuleren. Ik vraag haar of zij zichzelf belangrijk genoeg vindt om de rest van haar leven gelukkig te willen zijn. Pas na twintig minuten beseft ze dat het manipuleren van andere mensen niet opweegt tegen de ellende die ze zichzelf aandoet en gaat bij haar de schakelaar om.

Vanaf nu gaat het makkelijk: ik leer haar om haar angsten en emoties onder controle te krijgen. Daarna verinnerlijk ik deze leermomenten versneld door middel van hypnotherapie en programmeer haar om elke dag haar leven te beteren.
Categories: NLP Cases

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.