Het is zeer goed mogelijk dat binnen tien jaar nanorobots werk van chirurgen over gaan nemen. De huidige technologie is daartoe in staat en meerdere wetenschappers doen hier uitgebreid onderzoek naar.

Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een nanorobot die niet-invasieve chirurgische ingrepen kan uitvoeren op kanker. De robot is in staat nauwkeuriger te werken dan wat mogelijk is met de huidige chirurgische procedures.

Nauwkeurigheid is het belangrijkste aspect van een chirurgische ingreep. De instrumenten van een chirurg komen niet binnen een millimeter van een tumor. De nanorobot is daarentegen in staat tot op de nanometer (=0,000001 millimeter!) nauwkeurig een beeld te vormen van zijn doel. Hierdoor stelt het de chirurg in staat dingen te zien, die hij met het blote oog nooit zou hebben kunnen waarnemen. Vervolgens is de nanorobot in staat om met behulp van die nauwkeurigheid te gaan snijden.

De robot zou ook gebruikt kunnen worden om zeer kleine huidmonsters te nemen voor pathologisch of diagnostisch onderzoek. Ook zou het in staat kunnen zijn om medicatie of andere vloeistoffen op de meest effectieve plek in het lichaam te injecteren om een tumor te vernietigen.

Nanorobots bestaan uit sensoren en aandrijvers gemaakt van nanomaterialen, zoals synthetische zink oxide, kwarts en goud, die op nanoschaal bijzondere eigenschappen hebben. Mechanische kracht zorgt ervoor dat de nanomaterialen elektrische energie opwekken waardoor de sensoren en aandrijvers gaan werken waardoor de robot kan kijken en bewegen.

De nanorobot is tot op zekere hoogte in staat om zelfstandig te werken, maar er zal altijd een chirurg aanwezig moeten zijn bij de operatie om de procedure te overzien en om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is. Bron: Phys Org

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.