Vet en zoet eten blijkt nog nadeliger te zijn voor het lichaam dan tot nu toe gedacht. Onderzoek heeft uitgewezen dat een dieet met een hoog vet- en suikergehalte bepaalde genen activeert die uiteindelijk ervoor zorgen dat het lichaam te veel vet gaat opslaan. Een dergelijk dieet heeft dus twee nadelige gevolgen. Ten eerste is het voor het lichaam moeilijk om zo veel vet en suikers om te zetten in energie en ten tweede zorgt zo’n dieet ervoor dat het lichaam steeds meer vet gaat opslaan.

Wetenschappers hebben aangetoond dat voedsel met een hoog vet- en suikergehalte de zogenaamde kappa opioide receptor stimuleren. Deze receptor speelt een rol bij het metabolisme van vetten. Als het gestimuleerd wordt, zorgt het ervoor dat het lichaam meer vet vasthoudt dan dat het normaal zou doen. Men vermoedt dat te sterke activering van de kappa opioide receptor een rol speelt bij de ontwikkeling van zwaarlijvigheid, specifiek tijdens langdurige consumptie van vette en calorierijke diëten.

De onderzoekers zijn tot deze conclusie gekomen tijdens een experiment op twee groepen muizen. Bij de ene groep werd de kappa opioide receptor genetisch gedeactiveerd. De andere groep bestond uit normale muizen. Beide groepen kregen 16 weken lang een dieet met een hoog vet- en suikergehalte. De normale muizen bleken sterk te zijn aangekomen, terwijl de behandelde muizen slank bleven. Tevens bleek de behandelde groep muizen minder goed voedingstoffen op te kunnen nemen.

Het mechanisme van het lichaam om steeds meer vetten op te slaan als het energierijk voedsel krijgt, heeft waarschijnlijk te maken met de natuurlijke situatie waarbij voedselschaarste kan voorkomen. Vroeger, toen voedseltekorten en verhongering regelmatig levensbedreigend waren, zorgde het systeem ervoor dat zoveel mogelijk energie kon worden opgeslagen in tijden dat er wel voldoende voedsel was.

Verder onderzoek is nodig om te ontdekken wat exact de effecten op mensen zijn, maar het zou kunnen helpen bij het oplossen van het wereldwijd groeiende probleem van zwaarlijvigheid. Er is in ieder geval meer bewijs gevonden dat vet en zoet eten zo veel mogelijk vermeden moet worden. Op de lange termijn is deze ontdekking extra belangrijk, aangezien het kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën en behandelmethodes om zwaarlijvigheid te voorkomen en om mensen met overgewicht te helpen met afvallen. Bron: Phys Org

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.