Wetenschappers hebben microscopische polymeer ‘kralen’ ontwikkeld die een door het eigen lichaam gemaakt natuurlijk anti oxidant enzym kunnen afleveren in het hart. Na het injecteren van de deeltjes met het enzym bij ratten waarbij een hartaanval was gesimuleerd, was het resultaat dat er minder cellen afstierven en dat de hartfunctie na een paar dagen weer was verbeterd.

Het enzym is in staat om toxische vrije radicalen te absorberen. Deze radicalen worden geproduceerd wanneer cellen te lang zonder bloed komen te zitten tijdens een hartaanval. Als het enzym zonder de deeltjes in het lichaam worden geïnjecteerd blijven ze niet lang genoeg intact om een gunstig effect te hebben op het lichaam. Met behulp van de deeltjes wordt het enzym daar gebracht waar het nodig is. Het effect is dat de schade van een hartaanval beperkt wordt.

De deeltjes zijn gemaakt van een materiaal dat na aflevering van het enzym afbreekt in niet toxische elementen. Dit is een voordeel ten opzichte van vergelijkbare al bestaande behandelmethodes. Bij deze methodes worden polymeren gebruikt die wel toxisch zijn en die als gevolg daarvan ontstekingen kunnen veroorzaken.

Als het enzym in combinatie met ontstekingsremmers bij het hart wordt afgeleverd, is het effect nog positiever. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.