Onderzoekers hebben een nieuw epigenetisch mechanisme ontdekt dat genen reguleert die van buitenaf onder druk staan. Deze ontdekking schijnt nieuw licht op psychiatrische afwijkingen en zou een stap richting betere behandelmogelijkheden kunnen zijn.

Genen alleen kunnen niet een psychiatrische afwijking verklaren. Het antwoord zit in de interactie tussen genen en hun omgeving. Een post traumatisch stress syndroom ontstaat door een trauma, bijvoorbeeld. Mensen worden er niet mee geboren. Recent onderzoek op ratten heeft een mechanisme aangetoond waarbij een stressvolle ervaring de manier van uiten van genen verandert.

Een enkele periode van acute stress van 30 minuten veroorzaakt een snelle chemische verandering in de DNA verpakkingsproteïnen genaamd histonen in de hippocampus van de rat. De hippocampus is een deel van de hersenen waarvan bekend is dat het ontvankelijk is voor de effecten van stress zowel bij knaagdieren als bij mensen. Afhankelijk van de locatie van de chemische verandering kan het een versterking of een verzwakking tot gevolg hebben van de uiting van de genen die verpakt zijn door histonen.

Opvallend is de grootte van de verandering. De exacte rol hiervan is nog niet bekend, maar het lijkt hierdoor steeds duidelijker te worden dat de sporen van een stressvolle ervaring, namelijk de chemische verandering in de histonen, een significante rol spelen in de reactie van de hersenen op stress. Hierdoor kan men een stap dichterbij het behandelen zijn van stress gerelateerde ziekten zoals het post traumatisch stress syndroom.

De wetenschap van de epigenetica is nu veel interessanter geworden, want het stelt ons in staat om te onderzoeken hoe gen-expressie verandert door veranderingen in de omgeving, aangezien dit deels is te verklaren aan de hand van verandering van de histonen. Bron: PhysOrg

De rol van epigenetica is belangrijk voor NLP omdat een van de verklaringen waarom NLP en hypnose kunnen helen, is dat hypnose en NLP werken via epigenetica. Dat er nu een link gevonden is tussen stress en epigenetica, is een goede aanwijzing dat ook ontspanning epigenetisch werkt.

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.