In de periode 2002 - 2004 heb ik "Onbeperkt Jezelf: gelukkig worden met het Enneagram en NLP" geschreven. Sindsdien heeft mij research en development een aantal nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het Enneagram gebracht. Met name heb ik het dan over de koppeling tussen de Big Five en het Enneagram. Maar ook een snelle, quick & dirty methode om je persoonlijkheidstype te ontdekken: de drie vragen methode. Daarnaast hebben twee aspecten die minder nadrukkelijk in Onbeperkt Jezelf staan meer de aandacht gekregen. Ik heb het dan over hoe je gezonder in je vel kan komen te zitten wanneer je ophoudt met een zondig leven (je hoofdzonde) en begint aan een deugdzaam leven (je hoofddeugd). En dat er eigenlijk geen positieve of negatieve eigenschappen aan een karakter zitten, maar dat iemand gezond of ongezond in zijn vel zit en dat daardoor een persoonlijkheidskenmerk negatief of positief uitpakt. Kortom hoogste tijd voor een nieuw boek. Met 54.000 woorden is het bijna twee keer de omvang van Onbeperkt Jezelf.Het nieuwe boek is: "Het Neurogram®: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" geworden. Heb ik met "Brein Training: NLP op z'n best" het standaardwerk voor NLP geschreven, het Neurogram is het standaardwerk op het gebied van je persoonlijkheid geworden. Naast de bovenstaande vernieuwingen komt er van elk type de volgende onderdelen aan bod:

- de betekenis en de rol van de naam van het type
- de triade waar het type toe behoort
- de vijf belangrijkste levensthema's voor het type
- stress- en ontspanningsreacties van elk type
- hoofdzonde en hoofddeugd
- vleugels
- persoonlijkheidsstoornis
- look-a-likes van elk type
- verhoudingen tot de andere types
- hoe kan je het beste met elk type omgaan
- uiterlijke kenmerken

Met andere woorden, het boek bevat de volledige beschrijving van elk type.

Dit is de tekst van de achterflap:

"Door de eeuwen heen heeft de mens tevergeefs geprobeerd om de persoonlijkheid te doorgronden. Van alle mogelijke manieren om persoonlijkheid in kaart te brengen, lijkt het Enneagram de beste optie. Maar omdat de oorsprong van het Enneagram omgeven is door mysteriën, is het Enneagram niet eenduidig. Het gevolg is dat er vanuit de wetenschap nogal eens kritiek is op het Enneagram. Een en ander maakt het er niet makkelijker op wanneer je wilt weten hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt.

Wetenschappers wijzen dan op de Big Five, een psychologische theorie die alle persoonlijkheidskenmerken terugbrengt tot vijf basiskenmerken. Hoewel de Big Five wetenschappelijk is onderbouwd, heeft het als nadeel dat het weinig praktisch is. Recente ontwikkelingen op het gebied laten echter een link zien tussen aan de ene kant de vijf basiskenmerken en aan de andere kant de rol die neurotransmitters in het brein spelen. Dat opent de weg naar een neurologische verklaring van je persoonlijkheid.

Uitgaande van het idee dat zowel het Enneagram als de Big Five je persoonlijkheid beschrijven, heeft Joost van der Leij op magistrale wijze ontdekt hoe de Big Five en het Enneagram zich tot elkaar verhouden. Het blijkt dat je de Big Five terugvindt in het Enneagram. De combinatie van het Enneagram met de Big Five geeft je het Neurogram®. Voor jezelf leert het Neurogram® je hoe je kan stoppen met stressen en meer kan ontspannen, hoe je de valkuilen van je eigen persoonlijkheid ombuigt in positieve krachten en hoe je gezonder in je vel komt te zitten door minder zondig en juist meer deugdzaam te leven. Daarnaast leert het Neurogram® hoe je beter met andere mensen kan omgaan. Het Neurogram® maakt het gedrag van andere mensen begrijpelijk, zorgt ervoor dat je hen makkelijk positief kan beïnvloeden en hoe je hen aan uiterlijk, gedrag en uitlatingen herkent. Kortom met het Neurogram® verbeter je niet je eigen leven, maar ook de rest van de wereld."
Het Neurogram®: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram

€16.25
Het boek "Het Neurogram: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" is ook bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen onder ISBN nummer: 9789460510298 als je dat prettiger vindt, maar ik waardeer het zeer wanneer je hem via mij besteld.

Klik op de groene button om je keuze direct te bestellen via iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, of gewoon eerst een rekening thuis gestuurd te krijgen.

betaalmethode
Categories: NLP & Enneagram boeken, CD's en DVD's

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.