Dit is een herdruk van nieuwsbrief #129 Vrijdag 21 december 2007.

Deze cryptische zin geeft wel echt weer waar ik denk dat de kracht van je doelen verwezenlijken ligt. Mensen proberen vaak heel hard een bepaald doel te bereiken, maar het lijkt wel alsof het zo is dat hoe harder ze het proberen hoe meer het mislukt. Zeker wanneer iemand heel erg graag wil dat iets bereikt zou worden, dan levert het vaak meer frustraties op dan succes. Hier zijn een aantal oorzaken van te noemen en er zijn een aantal manieren om jezelf beter in staat te stellen je doelen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

De eerste hint is dat het bijna altijd veel belangrijker is om de juiste richting aan je leven te geven, dan om hele specifieke doelen te bereiken. Ik weet dat veel trainers je juist proberen te leren om wel specifiek te zijn en echt naar een bepaalde uitkomst toe te werken, maar de regel is: hoe specifieker het doel is vastgelegd hoe kleiner de kans dat je het realiseert. De goede richting geven aan je leven is veel belangrijker. Heb je eenmaal richting voor je leven gevonden dan zal blijken dat je ook veel makkelijker in die richting vooruit zal komen en dat een en ander ook meer ontspannen zal verlopen. De kans om de goede richting op te gaan is veel groter dan een bepaalde uitkomst te bereiken.

De tweede hint is om je doelen niet te verwoorden, maar om ze in beelden te vatten. En dan niet in plakplaatjes op een stuk papier buiten je maar in je voorstellingsvermogen in je hoofd. Doelen moeten in je liggen en niet buiten je aan de muur hangen. Hoe meer details je met je inbeeldingskracht kunt bedenken hoe groter de kans wordt dat je het ook verwezenlijkt. Maak in plaats van een beeld een film, voeg geluid, geur en smaak toe. Check met je gevoel of er ook muziek in deze toekomstfilm zit. Geeft het een slecht gevoel, dan is het raadzaam om een ander doel te kiezen. Woorden zijn te beperkt om de ware rijkdom van je doelen te omvatten. Het is niet voor niets dat men zegt dat een beeld meer zegt dan duizend woorden.

De derde en laatste hint is om alles vervolgens weer te vergeten en lekker met je leven nu bezig te zijn. Om te ontspannen en plezier te maken. Uit Canadees wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je complexe beslissingen het beste onbewust kan maken. Je doelen bereiken behelst vaker dan niet van deze complexe beslissingen. Vandaar dat het verstandig is om je onbewustzijn alle ruimte te geven deze doelen te bereiken zonder gestoord, afgeleid of zelf gesaboteerd te worden door het bewustzijn. Je bewustzijn is een manier om te focussen op een paar belangrijke zaken, terwijl je onbewustzijn juist holistisch alles in ogenschouw neemt. Bij het verwezenlijken van je doelen is dat laatste waar het omdraait. Vandaar dat de kracht van het bereiken van je doelen ligt in het vergeten.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.