Zoals ik al eerder schreef in de recensie van het vorige NLP boek van Richard Bandler “Get the Life You Want”, komt dit jaar nog een nieuw boek uit en wel “Richard Bandler's guide to Trance-formation: how to harness the power of hypnosis to ignite effortless and lasting change”. Dit meest recente boek over NLP en hypnose is een dik boek dat in vier delen uiteenvalt. Bij eerste lezing zie ik dat Richard Bandler meer en meer de kern van NLP vormgeeft en moderniseert.

Het eerste deel gaat over het ontdekken hoe mensen hun realiteit maken en hoe je ontdekt hoe zij dat gedaan hebben. Hier laat Richard Bandler zien hoe je brein patronen aanleert en hoe je erachter komt welke patronen het beste werken. Met taal ben je in staat om negatieve patronen op te sporen en te vervangen door krachtige positieve patronen. Hierdoor ben je in staat om je brein, je onbewustzijn en je eigen leven de goede richting in te sturen. Op basis van het manipuleren van de zintuiglijke informatie worden aangeleerde strategieën die slecht blijken te werken getransformeerd in effectieve strategieën.

Het tweede deel gaat over trance en hypnose. Dit deel leert je hoe je zelf in trance kan raken en hoe je andere mensen in trance brengt. Het weerlegt een aantal broodjes aap verhalen rond hypnose. Het maakt duidelijk hoe je met ritme en tonaliteit je stem gebruikt om een trance te verdiepen. Daarna komen verschillende manier aan bod om mensen sneller en dieper in trance te brengen. Het geeft aan hoe je door middel van verwarring en patroon interruptie hypnose induceert.

Maar trance en hypnose is niet alleen leuk om te doen, maar heeft ook daadwerkelijk nut en praktische toepassing. In het derde deel komt dit aan bod. Hoe roep je een krachtig gevoel van plezier op in trance. Hoe los je een fobie op met hypnose. Hoe train je het onbewustzijn om automatisch van een negatieve emotie over te gaan naar een goed gevoel. Het vierde en laatste deel tenslotte zijn uitgeschreven sessies van Richard Bandler met cliënten waar hij privé mee gewerkt heeft. Alleen dit al maakt het boek bijzonder, omdat je stap voor stap kan volgen wat de meester doet en hoe hij het doet.

De conclusie is dan ook dat ondanks dat Richard Bandler het zelf geen handboek vindt, het wel degelijk een prima overzicht is van hoe hedendaagse NLP eruit ziet. Het laat zien dat de werkelijke vooruitgang in het NLP veld ligt in het makkelijker en eenvoudiger maken van NLP.

Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.