Het is bijna een droom die werkelijkheid lijkt te worden. Een NLP boek over hoe je NLP toepast in de medische sector op tal van psycho-somatische problemen, en nog wel geschreven door studenten van dr. Richard Bandler. Bandler die dan ook zeer blij is met dit boek. Het boek bestaat uit twee delen, namelijk een eerste deel dat vooral probeert duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is om NLP te gebruiken voor artsen, verpleegkundige en alle andere mensen die met gezondheid te maken hebben. Dit is een prachtig deel waarbij de auteurs veel wetenschappelijk onderzoek aanhalen om hun punt te maken. Helaas zijn de auteurs te veel zelf verbonden aan allerhande alternatieve of complementaire therapieen. Die worden erbij gehaald zonder dat duidelijk is wat de meerwaarde is. Niet dat ik hier tegen ben, maar ik weet zeker dat dit het overtuigingskracht voor reguliere artsen en zo niet versterkt. En juist omdat het nergens nodig is voor hun argumentatie leidt het onnodig af. Maar misschien ben ik als filosoof te veel gericht op de kracht van het argument.

Het tweede deel gaat over hoe je dan al deze psycho-somatische klachten kunt oplossen. En wat blijkt voor een groot deel gebeurt het met vrij standaard NLP. Dit is zondermeer goed uitgewerkt en wordt vanuit het NLP Master niveau beschreven en niet zoals meestal gebeurt vanuit het perspektief van de NLP Practitioner. In detail wordt ingegaan hoe je het meta-model, chunken en ankeren overstijgt en het frank en vrij in een consult gebruikt. In het begin zijn de meeste voorbeelden nog redelijk gericht op psycho-somatische klachten, maar naar mate de hoeveelheid NLP stijgt, dalen de psycho-somatische voorbeelden en komen er meer standaard psychische problemen voor. Nog steeds reuze interessant en goed uitgewerkt, maar minder dan wat het had kunnen zijn, namelijk een echte focus op vooral fysieke problemen. Te meer ook omdat ik weet dat Bandler daar zelf wel veel meer mee doet. Gelukkig komt eind dit jaar Bandler's nieuwe boek uit dat, naar het schijnt, ook hierover gaat.

Op het einde merk ik echter wel dat de serieuze, zakelijke aanpak mij begint te irriteren. Het Master perspektief wordt verwart met een beter en hoger perspektief en de rol van stap voor stap een techniek doen te veel ondergeschoven. Misschien prima voor gevorderden, maar zonder de eerste stappen komt niemand op dat niveau. Daarnaast zijn de technieken ontdaan van hun belachelijke aspecten, waarschijnlijk om meer serieus genomen te worden, maar daar ligt nu precies de kracht van NLP. Dat neemt niet weg dat het een van de betere NLP boeken is die ik gelezen heb. Alleen voldoet het niet aan het hoge verwachtingspatroon dat ik had. Al met al toch een aanrader voor een ieder die met NLP werkt.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.