Dit artikel is in de zomer 2007 in INzicht gepubliceerd.

Persoonlijkheismodel praktisch hulpmiddel

NLP’ers houden er niet van om in hokjes te worden gestopt. Het enneagram kan dan ook op veel scepsis rekenen. Gaat het nu om worden wat je wil, of om zijn wie je bent? Wie nader inzoomt op deze schijnbare tegenstelling zal ontdekken dat het enneagram als persoonlijkheidsmodel juist voor NLP’ers een praktisch hulpmiddel kan zijn.

NLP is in de jaren zeventig bedacht in reactie op het onvermogen van psychologen en psychiaters om mensen daadwerkelijk ten positieve te veranderen. In de jaren vijftig en zestig hadden enkele bijzondere therapeuten magische dingen bereikt met hun cliënten, maar de studenten die hun boeken bestudeerden en van de universiteiten afkwamen, bereikten daarentegen heel weinig. Kennelijk deden de grote meestertherapeuten iets anders dan dat zij in hun boeken hadden opgeschreven. Uit het onderzoeksprogramma dat dit dilemma moest beantwoorden, is NLP voortgekomen. NLP maakt namelijk duidelijk hoe je tal van diverse zaken aan moet pakken.

Zo'n zelfde ontwikkeling zie je bij het Enneagram. Maar voordat ik daar dieper op in ga, is het goed om het volgende te realiseren: is het al moeilijk te omschrijven wat NLP precies inhoudt, vergeleken met het Enneagram is de NLP-wereld een strakke organisatie waar men harmonieus omgaat met een duidelijk afgebakend werkterrein. Er zijn tal van verschillende versies van het Enneagram. Mijn versie gaat ervan uit dat het Enneagram een model is om je persoonlijkheid in kaart te brengen. Dit artikel heeft tot doel om te laten zien wat dit persoonlijkheidsmodel kan betekenen voor NLP’ers.

Negen hokjes
In mijn visie is het Enneagram een manier om zes miljard mensen in negen hokjes te stoppen. Dat klinkt alsof het behoorlijk tegen NLP in druist - en dat is ook zo. Veel NLP’ers met wie ik over het Enneagram spreek, verafschuwen dit idee. Geldt dat ook voor u, dan bent u in dat geval in goed gezelschap: Mijn trainer en grondlegger van NLP, dr. Richard Bandler is ook mordicus tegen. Speciaal om hem van mijn visie te overtuigen heb ik mijn nieuwste boek “Onbeperkt Jezelf: Gelukkig worden met het Enneagram en NLP” geschreven. Want voor mij is het duidelijk dat het Enneagram in een kleine, op NLP toegespitste variant, wel degelijk zeer waardevol kan zijn.

Dit artikel is in de zomer 2007 in INzicht gepubliceerd.

Persoonlijkheismodel praktisch hulpmiddel

NLP’ers houden er niet van om in hokjes te worden gestopt. Het enneagram kan dan ook op veel scepsis rekenen. Gaat het nu om worden wat je wil, of om zijn wie je bent? Wie nader inzoomt op deze schijnbare tegenstelling zal ontdekken dat het enneagram als persoonlijkheidsmodel juist voor NLP’ers een praktisch hulpmiddel kan zijn.

NLP is in de jaren zeventig bedacht in reactie op het onvermogen van psychologen en psychiaters om mensen daadwerkelijk ten positieve te veranderen. In de jaren vijftig en zestig hadden enkele bijzondere therapeuten magische dingen bereikt met hun cliënten, maar de studenten die hun boeken bestudeerden en van de universiteiten afkwamen, bereikten daarentegen heel weinig. Kennelijk deden de grote meestertherapeuten iets anders dan dat zij in hun boeken hadden opgeschreven. Uit het onderzoeksprogramma dat dit dilemma moest beantwoorden, is NLP voortgekomen. NLP maakt namelijk duidelijk hoe je tal van diverse zaken aan moet pakken.

Zo'n zelfde ontwikkeling zie je bij het Enneagram. Maar voordat ik daar dieper op in ga, is het goed om het volgende te realiseren: is het al moeilijk te omschrijven wat NLP precies inhoudt, vergeleken met het Enneagram is de NLP-wereld een strakke organisatie waar men harmonieus omgaat met een duidelijk afgebakend werkterrein. Er zijn tal van verschillende versies van het Enneagram. Mijn versie gaat ervan uit dat het Enneagram een model is om je persoonlijkheid in kaart te brengen. Dit artikel heeft tot doel om te laten zien wat dit persoonlijkheidsmodel kan betekenen voor NLP’ers.

Negen hokjes
In mijn visie is het Enneagram een manier om zes miljard mensen in negen hokjes te stoppen. Dat klinkt alsof het behoorlijk tegen NLP in druist - en dat is ook zo. Veel NLP’ers met wie ik over het Enneagram spreek, verafschuwen dit idee. Geldt dat ook voor u, dan bent u in dat geval in goed gezelschap: Mijn trainer en grondlegger van NLP, dr. Richard Bandler is ook mordicus tegen. Speciaal om hem van mijn visie te overtuigen heb ik mijn nieuwste boek “Onbeperkt Jezelf: Gelukkig worden met het Enneagram en NLP” geschreven. Want voor mij is het duidelijk dat het Enneagram in een kleine, op NLP toegespitste variant, wel degelijk zeer waardevol kan zijn.

Categories: Enneagram

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.