(Dit is een reprint van nieuwsbrief #54)

De grondslag van NLP is het besef dat woorden voor de ��n een heel andere betekenis hebben dan voor de ander. Een simpel voorbeeld is dat als ik het heb over hoe lief ons nieuwe jonge katje eruit ziet, je meteen een beeld hebt. Een beeld dat niet alleen misschien niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar wat ook zeker niet het beeld is dat ik in mijn hoofd had toen ik erover dacht.

Nu ligt het voor de hand om meteen te denken dat je derhalve je communicatie dus goed moet afstemmen om op zo�n manier te voorkomen dat mensen zich iets anders voorstellen dan dat je bedoeld had. En in gevallen waar het belangrijk is dat men je goed begrepen heeft is dat ook belangrijk. De manier om hierachter te komen is de ander te vragen nog eens precies uit te leggen hoe hij of zij begrepen heeft wat je net gezegd hebt.
(Dit is een reprint van nieuwsbrief #54)

De grondslag van NLP is het besef dat woorden voor de ��n een heel andere betekenis hebben dan voor de ander. Een simpel voorbeeld is dat als ik het heb over hoe lief ons nieuwe jonge katje eruit ziet, je meteen een beeld hebt. Een beeld dat niet alleen misschien niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar wat ook zeker niet het beeld is dat ik in mijn hoofd had toen ik erover dacht.

Nu ligt het voor de hand om meteen te denken dat je derhalve je communicatie dus goed moet afstemmen om op zo�n manier te voorkomen dat mensen zich iets anders voorstellen dan dat je bedoeld had. En in gevallen waar het belangrijk is dat men je goed begrepen heeft is dat ook belangrijk. De manier om hierachter te komen is de ander te vragen nog eens precies uit te leggen hoe hij of zij begrepen heeft wat je net gezegd hebt.
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.