Kijk mijn werk begint vruchten af te werpen.

"Het aantal Nederlanders dat antidepressiva slikt, is vorig jaar gedaald. Dat is opvallend, want in de afgelopen zeven jaar is het gebruik van die medicijnen in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

In het laatste halfjaar van 2005 verstrekten de openbare apotheken aan 746.000 personen een antidepressivum. In dezelfde periode in 2004 betrof dat 760.000 mensen. Het aantal jongeren tot 21 jaar dat antidepressiva gebruikt, is afgenomen van 14.000 tot 12.000."
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.