1. Ik ben volledig competent binnen mijn veld van expertise.

2. Ik zal mij te allen tijde volledig inzetten om de werkelijke problemen van mijn clienten te identificeren.

3. Ik zal te allen tijde op heldere wijze mijn rol naar mijn clienten toe aangeven.

4. Ik zal mij te allen tijde aanpassen aan en richten op de specifieke aard van de problemen van mijn clienten.

5. Ik zal te allen tijde aanbevelingen doen die redelijk en uitvoerbaar zijn.

6. Ik zal te allen tijde belangenverstrengelingen vermijden.

7. Ik zal mij te allen tijde naar mijn uiterste mogelijkheden inzetten om mijn diensten te leveren.
Categories: NLP & Enneagram opleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.