Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #206 van vrijdag 11 september 2009

Bij het Enneagram kan een ieder voor zichzelf ontdekken welk van de negen types bij hem past. Wanneer je dit in een groep doet, zal je merken dat er van sommige types meer zijn dan van andere types. Van de Bemiddelaar zijn er verreweg de meeste mensen. De kans bestaat dat in Nederland, wat met zijn poldercultuur toch een beetje een Bemiddelaarsland is, er meer Bemiddelaars zijn dan elders. Maar ook in mijn trainingen met Noren, Belgen en Amerikanen blijkt keer op keer dat de meeste mensen Bemiddelaars zijn.

Voor mij is dat een indicatie dat de kern van het Enneagram biologisch bepaald is. De Bemiddelaar is de normale mens en de andere acht types zijn eigenlijk veel verder doorgevoerde specialisaties van enkele aspecten van de Bemiddelaar. De Bemiddelaar wil ook graag normaal zijn. Voor hem is rust en harmonie belangrijk. Het op orde hebben van de normale zaken van het leven, zoals woning, inkomen en vooral partner, zorgen dat de Bemiddelaar rust vindt.

De Bemiddelaar is een ster in het situationeel denken. Hij kan zich goed inleven in andere mensen en ziet meteen de waarde van hun idee├źn in.

De mens is natuurlijk niet beperkt tot enkel een type. Veel van wie wij zijn wordt niet gedekt door het Enneagram. En iemand is meer een dynamisch systeem dat negatieve eigenschappen vertoont wanneer hij gestresst is en positieve eigenschappen vertoont wanneer hij ontspannen is.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA