Recent onderzoek heeft aangetoond dat heftige emoties zoals we zien bij mensen die angsten ervaren in het geheel kunnen worden gewist om nooit meer terug te keren.

Dat betekent dat een traumatische ervaring bijvoorbeeld helemaal kan worden vergeten - en dat dus zonder bijwerkingen. Zou dat niet hartstikke cool zijn?

Thomas Agren, werkzaam aan de universiteit van Uppsala, Zweden, heeft onder de supervisie van de profs Frederikson en Furmark laten zien dat nieuw aangemaakte angst-responsen volkomen gewist kunnen worden. Zoals wij wel weten is slapen een belangrijke onderdeel in het proces om nieuwe herinneringen - lees ervaringen - vast te leggen.

Maar gedurende de dag zelf is een proces waarbij bepaalde eiwitten worden aangemaakt verantwoordelijk voor het aanmaken van een lange termijnverandering. Als we ons iets herinneren, dan wordt dit proces genaamd "consolidatie" kortdurend verstoord, wat in feite betekent dat we nooit meer toegang tot de oorspronkelijke herinnering hebben, maar tot de laatste! Je herinnering wordt op detailnivo dus iedere keer weer aangepast en kan enorm veranderen door de tijd.

Nu is het ook nog mogelijk om iedere keer dat de herinnering wordt opgeroepen op dit detailproces - wat op moleculair nivo plaatsvindt - in te grijpen zodat de content van de herinnering en de submodalitaire vorm verandert.

In het onderzoek zagen proefpersonen een min of meer gewoon, neutraal plaatje, maar werd tegelijkertijd een shock toegebracht die tot gevolg had dat er een angstrespons werd opgebouwd. De proefpersonen werden bang op het moment dat het plaatje opnieuw getoond werd, geheel in de stijl van de hond van Pavlov.

Vervolgens werd voor de ene groep - met behulp van hetzelfde plaatje - dit herhaaldelijk uitgevoerde consolidatieproces telkenmale gefrustreerd - waardoor de herinnering zou moeten veranderen. Voor de controlegroep werd de inhoud-vorm en dus ook het effect van de herinnering gelijk gehouden - en werden ze "gepest" door het plaatje opnieuw voor te schotelen.

Veranderen bleek niet anders te zijn dan verminderen - door in te breken op het re-consolideren nam de kracht van de angstrespons telkens af en ging uiteindelijk terug naar de neutrale beginsituatie. Ook de hersencellen die normaliter graag "meedoen" aan bang zijn, reageerden hierop in steeds mindere mate, totdat er van de opgebouwde angstreactie geen enkel spoor te zien was!

Thomas Agren: "Uiteindelijk kunnen deze nieuwe bevindingen leiden tot verbeterde behandelmethodes voor de miljoenen mensen in de wereld die lijden aan angstgerelateerde issues, zoals fobieën, post-traumatisch stress stoornis en paniekaanvallen."

En anders hebben wij nog wel een aantal ideeën over de toepasbaarheid van het neutraliseren van herinneringen!

(Bron: http://www.sciencedaily.com)
Categories: Breinnieuws

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    Overzicht wetenschappelijk nieuws over het brein
    Wat ik doe is niet wetenschappelijk, maar dient wel in lijn te zijn met de wetenschap en op zijn minst nergens in tegenspraak met de wetenschap te zijn. Vandaar dat ik nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten houd en hier de meest interess ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA