Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #202 woensdag 12 augustus 2009

Hoe komt het dat NLP zo snel in staat is om veranderingen te bewerkstelligen en wat maakt het dat NLP je zo goed maakt in communicatie?

Het geheim zit hem daarin dat NLP een onderscheid maakt tussen aan de ene kant de woorden die iemand hoort, leest, spreekt of schrijft en de betekenis die deze woorden hebben. NLP gaat ervan uit dat we allemaal aan de oppervlakte dezelfde woorden gebruiken, maar dat in de diepte deze woorden per persoon een andere betekenis hebben. Deze persoonlijke betekenis is gevormd door de persoonlijke ervaringen van elk individu die voor een ieder natuurlijk uniek zijn. Op een diep niveau begrijpen we elkaar dus nooit helemaal terwijl we wel denken dat dat het geval is.

Het gevolg is dat NLP twee manieren van communiceren heeft. Traditioneel gaat alle aandacht binnen NLP uit van het communicatie-model waarbij je juist zo precies mogelijk probeert te communiceren. In dit geval ben je continu bezig te controleren of beide partijen niets weglaten, verdraaien of generaliseren. Op die manier wordt de spraakverwarring steeds stapje voor stapje meer en meer ontwart.

Maar in de praktijk wordt een ander communicatie-model veel meer gebruikt, namelijk eentje waarbij je de ander in positieve zin beïnvloedt door je communicatie zo op de ander af te stemmen dat hij zijn eigen betekenis probleemloos bij jouw woorden kan gebruiken. Het effect is dat iemand het gevoel heeft dat er echt vanuit zijn perspectief geredeneerd wordt. Door deze stap naar de betekenis van de ander te maken, wordt snelle verandering mogelijk enkel en alleen doordat iemand voelt dat het vanuit zijn eigen perspectief plaatsvindt.

Dat is het geheim van NLP.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA