Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #185 van donderdag 26 maart 2009

Een van de onderwerpen die het meest aangesneden wordt is of Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) ook werkt bij kinderen. Het antwoord is ronduit “ja”. Hoe jonger mensen zijn, hoe makkelijker je NLP kan toepassen. Toen ik zelf tegen de NLP van dr. Richard Bandler aanliep in de Verenigde Staten, was mijn eerste reactie “Dit had ik moeten weten toen ik vijftien was. Wat een hoop ellende met school, mijn ouders, maar vooral vriendinnetjes had ik mijzelf kunnen besparen.” Ik weet nog goed hoe ik met de tranen over mijn wangen biggelend overstuur door Zwolle naar huis toe fietste omdat mijn eerste vriendinnetje het uit had gemaakt.

NLP is niet op zoek naar de oorzaken van problemen omdat de hersencellen die vandaag de dag problemen in stand houden geen weet hebben van de hele ontstaansgeschiedenis. Zij zijn enkel getraind om volgens het aangeleerde negatieve patroon informatie te verwerken met alle emotionele gevolgen van dien. Als mensen mij vragen waarom ze in de problemen zitten, antwoord ik steevast met “Omdat je geboren bent. Was je niet geboren dan had je ook geen problemen gehad.” Maar de waarheid is dat als je schuldigen wilt aanwijzen je altijd naar de staat, school, de kerk en je ouders kan wijzen.

Wij voeden kinderen in Nederland op door hen telkens op hun fouten te wijzen. De leraar streept met rood aan wat je fout doet. Op kattenkwaad staat straf.

Voeg daar aan toe de natuurlijke neiging van ons brein om zich te focussen op wat “realistisch” en “serieus” is, en mensen trainen hun brein om een expert te worden in zich slecht voelen. Zogenaamd omdat je dan beter kan overleven. Maar in onze beschaving is dat allerminst nodig. Vandaag de dag ben je ook veilig wanneer je je goed voelt. Dat opent de weg om kinderen van jongs af aan te leren dat ze zich ook makkelijk goed kunnen voelen. Dat hun focus in hun leven het beste kan liggen op wat werkt en wat goed aanvoelt. Dat zij de brein kunnen trainen om een expert te worden in zich goed voelen. Laat ze dan maar wat meer moeite hebben om zich slecht te voelen.

Kinderen leven nog in een magische wereld waar veel veranderingen en wonderbaarlijke zaken mogelijk zijn. Door deze toestand te benutten is het mogelijk kinderen te leren grip op hun eigen emoties te hebben waardoor ze meer plezier, ontspanning en zelfvertrouwen in hun leven krijgen. En het voorkomt bovendien preventief dat het onbewustzijn zich door een moeilijke periode van hun leven heen slaat door negatieve patronen zoals angsten, depressieve gevoelens of woede-uitbarstingen aan te leren.

En daar hebben meer mensen wat aan dan alleen de kinderen zelf.

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA