Hoe weten we waar we op moeten letten?

Een mysterieus plekje diep in de hersenen zou het centrale punt kunnen zijn waardoor we door alle stimuli die de buitenwereld aan ons voorlegt, heenlopen en de focus houden op wat we denken dat belangrijk is. De onderzoekers stellen dat een gebiedje dat de pulvinaire nucleus heet, de communicatie tussen hersencellen die zich met objecten en mensen bezighouden, reguleert. Zoals iemand die een schakelbord bedient, zorgt ervoor dat verschillende delen van de visuele cortex het over dezelfde delen van de buitenwereld hebben.

Zonder dit deel van het brein zou een spookrijdende bus bijvoorbeeld niet als zodanig opvallen en als een van de vele voorvalletjes weggezet worden. Inzicht in de werking van de pulvinaire nucleus zou mensen met ADHD en schizofrenie kunnen helpen, omdat het hier situaties lijkt te betreffen waarin haar werking afwijkt van de norm.

“Een van de fundamentele problemen voor de hersenen is de hoeveelheid informatie die de buitenwereld aanbiedt. We moeten dus selectief zijn en zijn alleen bezig met die onderdelen van de wereld die belangrijk zijn voor ons – de rest wordt weggefilterd. Let maar 'es op als je een straat oversteekt en wat je dan opvalt.

“Aangezien we snel en adequaat moeten reageren op bewegende objecten zoals bussen en vrachtwagens, worden gedragingen tegelijkertijd in werking gesteld – en een van de grote vragen van de neurowetenschap is dan ook – hoe is het mogelijk dat die dingen synchroon plaatsvinden?

“De pulvinaire nucleus lijkt de keuzes te maken die nodig zijn om hoofd- en bijzaak van elkaar te onderscheiden.

Hebben we dan toch een plekje gevonden voor ons bewustzijn?Bron: Kurzweil AI / Princeton University[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    Overzicht wetenschappelijk nieuws over het brein
    Wat ik doe is niet wetenschappelijk, maar dient wel in lijn te zijn met de wetenschap en op zijn minst nergens in tegenspraak met de wetenschap te zijn. Vandaar dat ik nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten houd en hier de meest interess ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA