Herdruk van TIOUW Nieuwsbrief #209, dinsdag 6 oktober 2009

De meest voorkomende klacht in Nederland is een depressie. Steeds meer mensen beschrijven zichzelf als depressief. Artsen maken een onderscheid tussen een klinische depressie en neerslachtigheid. Bij een klinische depressie zo stellen zij ben je meer dan veertien dagen depressief en kan je je niet meer goed voelen. Het zou een lichamelijke oorzaak hebben. Negentig procent van de klachten die mensen het label “depressie” geven zijn vormen van neerslachtigheid en geen klinische depressie.

Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) gaat heel anders om met depressies. Omdat NLP kijkt naar de individuele en subjectieve beleving van elk persoon op zich werkt NLP niet met diagnoses en labels. Sterker nog, volgens NLP zijn deze labels zelfs ongezond. Als iemand stelt dat hij een depressie heeft is dat veel moeilijker op te lossen dan wanneer iemand meent dat hij zich over langere tijd niet goed voelt. Als je doet alsof je een depressie net zoals een horloge of een auto kan “hebben” dan is daar moeilijker vanaf te komen omdat de mens nu eenmaal geneigd is om te proberen te behouden wat hij heeft.

Je over langere tijd naar voelen is echter een actief proces. Zulke activiteiten zijn van nature al aan verandering onderhevig en dat maakt het veel makkelijker voorstelbaar dat, ook al duurt het al enige tijd voort, er toch een mogelijkheid is tot verbetering. De feiten blijven hetzelfde en de manier waarop iemand een en ander beleeft ook, maar enkel en alleen al door de beschrijving van wat je meemaakt te veranderen vergroot je de kans dat de problemen opgelost gaan worden.
Ook maakt de NLP beschrijving meteen duidelijk waar de oplossing ligt.

In het geval van “ik heb een depressie” is er geen enkele hint over wat je kan doen om er weer vanaf te komen, maar in het geval “ik voel me langdurig naar” is dat er wel. De oplossing is simpel: stop met je slecht voelen en begin met je goed te voelen. Dat is natuurlijker makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig heeft NLP een aantal hele concrete technieken ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Hoewel deze technieken voor een hele grote groep mensen snel en effectief werken, werkt NLP niet bij iedereen. Vandaar dat ik altijd op zoek ben naar laagdrempelige manieren om eerst zelf te ervaren wat je met NLP kan.

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA