Het Neurogram is de combinatie van het Enneagram en de Big Five, een psychologische theorie over persoonlijkheid. Zoals beschreven in mijn boek "Het Neurogram" weten we reeds enige tijd dat je persoonlijkheid vooral bepaald wordt door de impact die bepaalde neurotransmitters op het brein maken. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de hoeveelheid neurotransmitters in het brein van minder belang is. Het gaat geenszins om de hoeveelheid, maar dus om de impact die die neurotransmitters op het brein maken. Hoeveel impact een neurotransmitter op het brein maakt, zo hebben we geleerd sinds het verschijnen van het Neurogram, wordt bepaalt door de structuur van het brein. Aan de hand van de Big Five kan je zien wat de invloeden zijn van de structuur van je brein op je persoonlijkheid.

Het enige waar we nog geen aanwijzingen voor hadden, maar wat wel aan de hand van het Neurogram voorspeld wordt, is dat bepaalde mensen positief op bepaalde neurotransmitters reageren en andere mensen juist negatief. Dit zie je met name bij type 6, de Loyalist, bij wie meer oxytocine tot ontspanning en meer sociaal gedrag leidt omdat zijn Big Five waarde van "agreeableness" stijgt, terwijl bij type 3, de Succesvolle Werker meer oxytocine juist tot stress en asociaal gedrag leidt. Dat leek een vreemde uitkomst van het Neurogram want over het algemeen wordt oxytocine als een soort knuffel-neurotransmitter gezien waar iedereen socialer van wordt.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft echter deze onwaarschijnlijke voorspellingen van Het Neurogram bevestigd. In het artikel "Oxytocin Selectively Improves Empathic Accuracy" wordt vastgesteld dat:

"These observations imply that rather than working universally, oxytocin may selectively facilitate social cognition given certain constraints. For example, by altering specific motivational or cognitive states, oxytocin might increase the salience of social cues, which in turn could improve social-cognitive performance for some individuals, but not others. The effects of oxytocin, then, should be most pronounced in individuals who—at baseline—are less socially proficient."

Het artikel stelt dus dat mensen met minder sociaal-cognitieve vermogens (zoals type 6, de Loyalist, een angstige denker) socialer worden van oxytocine. In de rest van het artikel wordt echter ook duidelijk gemaakt dat bij mensen die slecht tegen afwijzingen kunnen (zoals type 3, de Succesvolle Werker, iemand die totaal niet tegen kritiek en afwijzing kan) meer oxytocine juist leidt tot minder vertrouwen en samenwerking.

Met dit resultaat wordt voor het eerst ook duidelijk dat NLP beoefenaars NLP altijd in samenhang met het Neurogram dienen toe te passen. Tot nu toe kon ik alleen laten zien dat er een overduidelijk voordeel was wanneer je het Neurogram met NLP combineert. Door NLP te combineren met het Neurogram zorgde je er als NLP beoefenaar ervoor dat je begreep waarom bepaalde oefeningen die bepaalde neurotransmitters dienen op te wekken bij de een beter werkten dan bij de ander. Dit lag immers aan de impact die die neurotransmitter op de structuur van het brein van een bepaalde persoon maakte. Bij sommige Neurogram types ligt dat anders dan bij anderen. Maar nu wordt duidelijk dat kennis en kunde in het Neurogram noodzakelijk is. NLP heeft een aantal technieken die erop gericht zijn om oxytocine op te wekken. Nu is duidelijk geworden dat je als NLP beoefenaar het Neurogram nodig hebt omdat je alleen met het Neurogram weet bij wie meer oxytocine positief uitpakt en bij wie meer oxytocine negatief uitpakt. Dat is onmisbare informatie wanneer je met mensen werkt en/of mensen coacht.

Meer informatie over de Big Five kan je vinden in het boek “Het Neurogram: Je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram.”Het boek "Het Neurogram: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" is ook bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen onder ISBN nummer: 9789460510298 als je dat prettiger vindt, maar ik waardeer het zeer wanneer je hem via mijn dochteronderneming besteld.

Klik op de groene button om je keuze direct te bestellen via iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, of gewoon eerst een rekening thuis gestuurd te krijgen.

betaalmethode
Categories: Encyclopedia

3 Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

 • tiouw.nl 
  PingBack
  ...
 • tiouw.nl 
  PingBack
  ...
 • tiouw.nl 
  PingBack
  ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA