Om mensen die (NLP) coach willen worden van dienst te zijn, heb ik een volledig business plan geschreven dat je zo kan gebruiken. In dit business plan komt aan bod:

1 ) Visie op NLP coaching en de markt.
2 ) Missie statement voor de NLP coach
3 ) Doelstellingen voor de NLP coach
4 ) Marketing Strategie
5 ) Succesfactoren
6 ) Inkomsten, uitgaven en opbrengsten
7 ) Risico analyse
8 ) Additionele marketing tactieken

Plus een uitgebreide beschrijving van mijn 24 maanden programma om NLP coach te worden.

Wanneer je dit business plan wilt hebben, vraag het dan op met het onderstaande formulier:

Categories: NLP & Enneagram handleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA