Jaren geleden werd ik door een deelnemer aan mijn NLP opleidingen gevraagd of ik geen wetenschappelijk bewijs kon geven dat NLP werkt. Die verleiding is groot. De meeste NLPers weten uit eigen ervaring hoe goed NLP voor hen werkt en het wekt hun verbazing als er dan wetenschappers zijn die beweren dat wetenschappelijk bewezen is dat NLP niet werkt.

Die verbazing kan ik me goed voorstellen en toch is er geen wetenschappelijk bewijs voor NLP te geven omdat NLP niet wetenschappelijk is. NLP gaat namelijk uit van subjectieve ervaring in plaats van objectieve kennis en subjectieve ervaring is niet wetenschappelijk. Verder speelt de NLP beoefenaar een grote rol in het goed en correct toepassen van NLP, terwijl in de wetenschap het niet mag uitmaken wie de onderzoeker is. Kortom, NLP is niet wetenschappelijk en doen alsof dat wel zo is, is niet verstandig.

Dat betekent allerminst dat er geen fundament voor NLP te vinden is. Alleen is dit geen wetenschappelijk fundament, maar een filosofisch. NLP is namelijk de combinatie van hypnotische technieken en een epistemologie, wat een duur filosofisch woord is voor kennistheorie. Door de hypnotische aard van alle NLP technieken kan je al het wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hypnose bestaat, werkzaam is en mensen er bijzondere zaken mee bereiken van toepassing verklaren op NLP. Maar dat is maar één kant van NLP.

De andere kant van het verhaal is de kennistheorie van NLP waarbij gesteld wordt dat ons brein een biocomputer is die aan de hand van zintuiglijke data positieve en negatieve patronen in ons leven in stand houdt. NLP maakt onbewuste negatieve patronen bewust zodat we ze kunnen verbeteren en optimaliseren en ze transformeren in positieve patronen die we dan weer opnieuw onbewust maken zodat excellent gedrag voortaan automatisch zonder nadenken plaatsvindt. De kennistheorie van NLP laat precies zien hoe taal, betekenis en ervaring dit bij ons bereikt in ons bewustzijn en onbewustzijn.

Zelf heb ik een achtergrond in de academische filosofie en dus ben ik op zoek gegaan naar een bekende filosoof die voor NLP het juiste filosofische fundament kan vormen. Die filosoof heb ik gevonden in niemand minder dan Friedrich Nietzsche, een van de meest beroemde filosofen die de mensheid ooit voortgebracht heeft. In zijn vroege werk noemt Nietzsche zich een psycholoog en zijn ideeën lezen alsof hij een soort proto-NLP bedacht heeft.

- Alles wat de kennistheorie van NLP vormt komt terug bij Nietzsche:
- Het bewustzijn en onbewustzijn
- Meta-programma's
- Oppervlaktestructuur en dieptestructuur
- Betekenis en taal
- Overtuigingen
- Metamodel
- Miltonmodel
- Reframen
- Doelen stellen en bereiken
- Technieken om beter met emoties om te gaan
- Strategieën

In een periode van vijf jaar heb ik de complete werken van Nietzsche doorgespit op relevante passages. Op die manier heb ik meer dan vijfhonderd passages geselecteerd waarvan ik er uiteindelijk meer dan tweehonderd vertaald en gebruikt heb om Neurosofie®, het filosofisch fundament van NLP, vorm te geven.

Op uitnodiging van ICINLP ga ik op 29 januari 2012 in het Golden Tulip Midden Drenthe Hotel een hele dag over dit onderwerp spreken. Dit eenmalige gastoptreden wordt de eerste keer dat ik buiten mijn NLP opleidingen over het filosofisch fundament van NLP spreek. Het wordt dus een unieke mogelijkheid voor mensen die elders hun NLP opleiding gedaan hebben of voor mensen zonder NLP opleiding om het filosofisch fundament van NLP zelf te ontdekken. Bij de presentatie ga ik ervan uit dat mensen geen specifieke voorkennis van filosofie hebben. Alle filosofie wordt dus vanaf de basis uitgelegd. Er is ook geen voorkennis van NLP nodig, hoewel het tegelijkertijd wel veel toevoegt aan mensen die reeds een NLP opleiding gevolgd hebben omdat de filosofische kant van NLP bijna altijd genegeerd wordt in NLP opleidingen.

Het tarief voor deze dag is 117,- euro vrijgesteld van BTW. De facturering en verdere organisatie vindt plaats door ICINLP. Wanneer je aan deze bijzondere dag mee wilt doen, geef je dan met het onderstaande formulier op. ICINLP zal je dan de factuur toesturen en je verder op de hoogte houden en informeren.

Categories: NLP & Enneagram trainingen, cursussen en opleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA