Uiteraard is de zin "Ik accepteer dat ik mij naar voel, maar ik blijf rustig en kalm want ik voel me veilig" volledig bewust geformuleerd en is elk woord op een gouden weegschaaltje gelegd.

Het eerste deel is wat binnen NLP "pace & lead" heet. Dat wil zeggen aansluiten bij de belevingswereld van de ander. Maar in tegenstelling tot Mindfulness is NLP helemaal nergens van plan om het negatieve te accepteren. Hier wordt alleen maar acceptatie gesuggereerd om op die manier een connectie te maken met de ander (het pace gedeelte) zodat we daarna de ander snel naar een betere toestand kunnen leiden (het lead gedeelte). Acceptatie van iets negatiefs dat gemakkelijk te veranderen is, is onzinnig. Dan is actie nemen en zorgen dat het beter met je gaat veel beter.

Hier klinkt de Boeddhistische achtergrond van Mindfulness te veel door. Een van de redenen dat Azië ondanks hun veel eerder opgebloeide beschaving dan bij ons in het Westen uiteindelijk toch zo veel minder ontwikkeld is geraakt dan het Westen, is dat zij veel meer vanuit acceptatie handelen dan wij. Acceptatie maakt passief en als een heel land alles maar accepteert dan is er veel minder ontwikkeling. Kortom, acceptatie is allerminst zo fijn als deze zin of Mindfulness suggereert.

Vandaar dat we al snel over gaan tot de rest van de zin te beginnen met "maar" "Maar" ontkent alles wat daarvoor gezegd is en ontkracht meteen de acceptatie. We gaan helemaal niks accepteren, we gaan ervoor zorgen dat iemand snel en effectief weer uit de problemen komt.

Dus vervolgen we met "ik blijf rustig en kalm" Je hebt helemaal gelijk dat dat logisch nergens opslaat als je eerst gezegd hebt dat je accepteert dat er negatieve gevoelens zijn. Dat kan helemaal niet samen. Logische gezien helemaal correct, maar gelukkig is de wereld bijna logisch maar net niet helemaal. In het verwerken van de zin wordt het brein namelijk wel degelijk beïnvloedt met de suggestie dat iemand rustig en kalm blijft. Blijft wil zeggen dat het al het geval was voordat we aan de zin begonnen. Het brein heeft de neiging om dat vervolgens waar te maken. Dus door te zeggen dat iemand rustig en kalm blijft terwijl iemand dat niet is, wordt iemand rustiger en kalmer. Precies wat de bedoeling is omdat we geenszins van plan waren om het negatieve te accepteren.

Dan het laatste gedeelte "want ik voel me veilig". Opnieuw lijkt dat in tegenspraak te zijn met het begin, maar gelukkig suggereert de zin aan het brein dat de alarmsignalen uit kunnen omdat het sein van gevaar naar veilig kan. Door het gebruik van het woordje "want" wordt een reden aangegeven en het brein vindt het altijd prettig om te weten dat we ons niet zo maar rustig en kalm voelen, maar een dat er een goede reden is om kalm en rustig te voelen. Immers het is veilig dus we er is ook alle reden om je rustig en kalm te voelen.

Begrijp me goed, ik vind onderdelen van Mindfulness prima. Meditatie is een zeer gezonde en goed te gebruiken methode om je goed te voelen. Meditatie levert een trance op die vergelijkbaar is met de hypnotische trance en dat is de kern waar NLP omdraait. Persoonlijk vind ik hypnose effectiever en eleganter dan meditatie omdat het sneller gaat en er veel meer sturing is en gepaard gaat met positieve suggesties. Verder is Mindfulness een prima methode om wanneer je een mooi moment in je leven meemaakt daar stil bij te staan en het zo goed mogelijk in je op te nemen. Iets dat ik veelvuldig in mijn trainingen mensen leer om te zorgen dat ze met hun bewustzijn doen waar het bewustzijn voor bedoeld is namelijk genieten van het leven.

Mindfulness wordt echter gehinderd door de achterliggende Boeddhistische ideologie waardoor zij onnodig het negatieve in stand houden door een te accepterende houding. Wat dat betreft is een goede studie van mijn boek "Neurosofie: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei" ideaal omdat dat precies aangeeft welke achterliggende ideologische ideeën persoonlijke groei wel stimuleren en welke zelfontwikkeling in de weg staan.

Voor een uitgebreid artikel over NLP Mindfulness en een video waar je ziet hoe krachtig de combinatie van NLP, hypnose en Mindfulness is, ga naar: NLP Mindfulness
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA