Destijds heb ik de NLP opleiding tot NLP coach in het leven geroepen omdat mijn eigen coachingspraktijk meer aanvragen kreeg dan dat ik aankon. Hierdoor moest ik met regelmaat nee verkopen. Het doel van de NLP opleiding is om NLP coaches op te leiden waar ik vertrouwen in heb zodat ik gemakkelijk mijn klanten aan hen kan doorverwijzen.Het is dan ook goed om te zien dat de NLP coaches die deze opleiding volgen direct na afloop van hun opleiding aan de slag gaan om andere mensen te helpen. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en dat is een werkwoord. Iets wat je concreet toepast. Veel NLP coaches ervaren zelf hoe gemakkelijk zij NLP meteen vanaf het begin kunnen gebruiken om zelfs de meest ingewikkelde kwesties goed op te lossen. Een goed voorbeeld van zo'n NLP coach is Gretha de Vries. Haar omstandigheden waren tot ieders groot verdriet echter zwaarder dan die van de meeste mensen. Gelukkig heeft zij hierbij NLP goed kunnen gebruiken. Voor zichzelf, maar ook voor andere mensen.

Tegelijkertijd heeft zij haar ervaringen gedocumenteerd. Toen zij mij de eerste twee delen toestuurde heb ik haar gevraagd om het verhaal compleet te maken met het derde deel om er dit rapport van te maken. De hoop is dat met dit rapport meer mensen aan de slag gaan met NLP om hun eigen leven te verbeteren en dat van andere mensen. Wanneer je daar hulp bij nodig hebt en je in Friesland woont dan kan ik je naar geen betere NLP coach verwijzen dan Gretha de Vries.

Joost van der Leij
NLP Master Trainer

Wanneer je deze case studie wilt lezen, vraag dit gratis rapport dan op door het onderstaande formulier in te vullen.

Categories: NLP Cases

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.