De NLP Practitioner van TIOUW is exceptioneel goed. Vandaar dat ik het waardeer dat je de moeite neemt om goed uit te zoeken waar je het beste je NLP opleiding kan volgen. Bij mij is het van belang om je van dienst te zijn en omdat ik van mening ben dat een goede voorlichting van groot belang is voor het maken van een goede keuze voor een NLP Practitioner opleiding, heb ik een zeer uitgebreid verhaal geschreven om je goed, maar bovenal volkomen eerlijk, voor te lichten. Vanwege mijn sterke voorkeur voor een onconventionele aanpak is dit ook een geheel andere aanpak dan je elders tegenkomt, mede ook omdat het goed is om een aantal zaken die meestal verzwegen worden helder te krijgen. Uiteraard naast alle details van de NLP opleiding. Juist vanwege het belang van goed voorlichting is er geen mogelijkheid om je zo maar via de website in te schrijven voor de NLP Practitioner opleiding zoals elders bijna altijd wel het geval is. Bij mij is dat alleen mogelijk nadat we een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek hebben gehad. Dat gesprek kan telefonisch of je kan bij mij langskomen. Het is namelijk in ieders belang dat we in zo’n gesprek eerst samen vaststellen dat mijn NLP practitioner voor jou een goede keuze is en dat wat jij van een NLP opleiding verwacht ook wordt waargemaakt. Mocht je reeds genoeg informatie over mijn NLP Practitioner opleiding hebben, vraag dan met de onderstaande button dit gratis en geheel vrijblijvende verkennend gesprek aan:

Logistieke details eerst aankomende NLP Practitioner opleiding:
Voor die mensen die eerst meer informatie willen hebben, is hier een zeer uitgebreid verhaal dat twee zaken in twee delen beschrijft en een video van de talkshow RNN Vandaag waar ik uitleg wat NLP inhoudt:

Deel 1: Allereerst de prachtige en bijzondere inhoud van deze NLP Practitioner
Deel 2: Tenslotte de redenen om voor mijn NLP Practitioner te kiezen

De video:Deel 1: De inhoud van de NLP Practitioner


Anders dan andere NLP opleidingen leg ik bij de beschrijving van de NLP Practitioner geen focus op de NLP technieken en methoden die je leert. Maar wees gerust, alle NLP technieken en methoden zitten in mijn NLP opleiding. Alleen draait NLP allerminst om deze NLP technieken en methoden zoals het soms wel eens lijkt. Het gaat erom wat je met deze NLP methoden en technieken bereikt. In mijn NLP Practitioner bereik je er vier grote thema’s mee in je leven. Voor elk van deze thema’s is er één blok per maand waarin dit thema aan bod komt en je alle relevante NLP technieken en methoden leert om dat doel die maand te leren.

Blok 1: Het NLP & Neurogram® Weekend, je brein effectief gebruiken om grip op emoties te krijgen
Wanneer we geboren worden krijgen we er, helaas, geen handleiding bij hoe we het beste kunnen leven. Ook op de lagere, middelbare en vervolgopleidingen leren we amper hoe we goed met onze emoties om kunnen gaan. In feite worden we aan ons lot overgelaten om er maar iets van te maken. Gelukkig, lukt het de meeste van ons om er wel iets van te maken. Toch scheelt het enorm wanneer je leert om met eenvoudige, snelle en effectieve manieren beter met je emoties om te gaan. De werking van ons brein geeft daar de sleutel voor. Ons brein is een biocomputer die zintuiglijke data verwerkt. Oftewel, voor een goed leven is het nodig om je goed te voelen, de juiste beelden in je hoofd te halen en positief te denken. En dat is precies wat je in dit weekend leert.

Nadat je effectief hebt leren omgaan met emoties en je brein goed hebt leren gebruiken, is het enige dat er nog bij komt voor een goed leven om te leren ook goede beslissingen te nemen. NLP kan niet voorkomen dat er ellende in je leven voorkomt. NLP leert je alleen om daar goed mee om te gaan. Tegelijkertijd is het zo dat voor de meeste mensen 95% van de ellende die ze meemaken voortkomt uit de slechte kwaliteit van hun beslissingen. Vandaar dat het zo belangrijk is om ook te leren goede beslissingen te nemen. Daarvoor is het eerst nodig om je goed te leren voelen, want je maakt alleen goede beslissingen wanneer je je goed voelt. Daarna kan je met NLP leren wat je onbewustzijn inschat dat een goede beslissing is voordat je deze beslissing daadwerkelijk neemt. En daarmee verdwijnen niet alleen alle slechte beslissingen uit je leven, maar ook een hele hoop ellende.

Tenslotte is het van belang om, wanneer je je brein effectief wilt gebruiken, ook te leren hoe je brein hardwarematig in elkaar steekt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen hun persoonlijkheid afhangt van de hardwarematige structuur van hun brein. Persoonlijkheid en de hardware kant van het brein is een blinde vlek binnen NLP land. Deze blinde vlek wordt op een unieke wijze opgelost door het door mij ontwikkelde Neurogram®. Aan de hand van het Neurogram® ontdek je dit weekend je eigen persoonlijkheid, leer je hoe je die kennis kan gebruiken om minder te stressen en meer te ontspannen en beter in je vel te komen zitten. Daarnaast leer je hoe je de persoonlijkheid van andere mensen beter herkent en hoe je met die kennis beter met andere mensen om kan gaan.

NLP onderdelen die je dit eerste weekend leert zijn:

- Gevoelsomdraaitechniek
- Zwart/wit Terugspoel Techniek
- Sexy Stem Techniek
- Anti-relativeren
- Rust Mantra
- Goede/Slechte Beslissingen Techniek
- Het Neurogram® model

Blok 2: Excellente Communicatie & Hypnose Weekend, met hypnotische taalpatronen excellent leren communiceren
Hebben we in het eerste weekend het Neuro gedeelte van Neuro-Linguïstisch Programmeren gehad, dan krijgen we in het tweede weekend het Linguïstische gedeelte van Neuro-Linguïstisch Programmeren. Op de vrijdag leer je eerst hoe je met NLP heel zuiver kan communiceren. Ons brein zorgt ervoor dat wij niet anders kunnen dan in ons spreken en schrijven tal van details weg te laten, te verdraaien of te generaliseren. Dat is geen enkel probleem wanneer het om irrelevante details gaat, maar met grote regelmaat gaat het helaas om relevante details. Met NLP leer je hoe je zelf beter wordt in praten en schrijven door deze relevante details juist wel te noemen zonder zaken te verdraaien of te generaliseren. Tegelijkertijd leer je ook om goed te luisteren naar andere mensen en op die manier de juiste vragen te stellen op het moment dat zij relevante details weglaten, verdraaien of generaliseren.

Voor de meeste mensen is communiceren om zuivere informatie over te brengen slechts een klein gedeelte van de redenen waarom zij communiceren. Voor het overgrote gedeelte is het doel van communicatie om mensen te beïnvloeden. Omdat beïnvloeden vaak als negatief gezien wordt, besteden de meeste andere NLP opleidingen hier amper aandacht aan. Maar beïnvloeden is vooral effectief. Wat je er vervolgens mee doet kan negatief of positief uitpakken en dat is ook een van de redenen waarom ik eerst een gesprek met iemand wil hebben voordat hij of zij zich in mag schrijven, omdat de manier waarop ik NLP aan mensen leer zo krachtig is dat er misbruik van gemaakt kan worden. Vandaar dat ik het alleen aan mensen wil leren die het positief gaan gebruiken en vandaar dat je in de NLP Practitioner ook leert hoe je mensen positief beïnvloedt.

Dit mondt uit in een van de sterkste vormen van beïnvloeding: hypnose. Hypnose bestaat en is 100% veilig. NLP is ooit bedacht om stiekem aan hypnose te doen, iets dat zo stiekem ging dat de meeste NLP trainers vandaag de dag niets of bijna niets aan hypnose doen. Toch leer je dit weekend meteen om andere mensen te hypnotiseren zodat je kan ontdekken hoe krachtig excellente communicatie is wanneer je gebruik maakt van hypnotische taalpatronen. En door zelf onder hypnose te gaan, ervaar je tot hoeveel meer je brein in staat is dan wat je voor mogelijk houdt.

NLP onderdelen die je dit tweede weekend leert zijn:

- Het metamodel
- Chunken
- Het Miltonmodel
- Hypnotiseren

Blok 3: Strategieën voor Excellent Gedrag, wat te doen om een goed leven te krijgen
De reden dat NLP stiekem aan hypnose wilde doen, lag erin dat bij onderzoek van wat de beste therapeuten van de VS nu eigenlijk deden dat hen zo goed maakte, bleek dat zij allen op de een of andere manier aan hypnose deden. Om dit vast te kunnen stellen, heeft NLP een manier om excellent gedrag in kaart te brengen ontwikkeld en die leer je dit weekend gebruiken.

Allereerst leer je tijdens dit weekend hoe je brein als biocomputer werkt op basis van de vijf zintuigen. Je leert hoe je deze zintuiglijke werking bij jezelf en bij andere mensen in kaart kan brengen. Je leert hoe je excellent gedrag van andere mensen je eigen kan maken en kan optimaliseren zodat het nog beter wordt. Tenslotte leer je hoe je deze optimale strategie voor een beter leven weer elegant en effectief door kan geven aan andere mensen.

NLP onderdelen die je dit derde weekend leert zijn:

- Submodaliteiten
- Strategieën
- Veranderingsmodel
- Ankeren
- Tijdslijnen
- Schwwisshhh Techniek

Blok 4: Toegepaste NLP, hoe pas je NLP in de praktijk toe
Allereerst beginnen we dit vierde weekend met tal van verschillende manieren waarop je in de praktijk rapport tot stand kan brengen. De meeste NLP trainers denken dat rapport zoiets als dat er een goede klik is, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Wat er onder schuil gaat is een manier om te zorgen dat je mensen werkelijk boeit en dat je hen aan je lippen kluistert. Doordat training in rapport zo wijd en zijd verspreid is geraakt (rapport is een van de grote successen van NLP), zijn de meeste standaardmanieren om rapport te krijgen uitgewerkt. Vandaar dat je bij mij andere, onconventionele manieren om rapport te krijgen leert.

Vervolgens gaan we op zoek naar jouw emotionele kernwaarde waarmee je in een zakelijke omgeving jouw personal brand neer kan zetten. Mensen hebben natuurlijk tal van verschillende kanten en facetten, maar in een zakelijke omgeving blijkt het veel beter te werken wanneer je eenduidig jezelf neerzet. Aan de hand van jouw emotionele kernwaarde leer je dat op een uitermate effectieve manier te doen.

Tenslotte sluiten we de hele NLP Practitioner af met een examendag in de vorm van allerlei NLP spelen die je met je eigen team tegen de andere teams speelt. Elke andere vorm van een examen of het nu een praktijkexamen is of, wat helemaal slecht is, een schriftelijk examen gaat namelijk tegen de aard van NLP in. Een NLP opleiding heeft namelijk alleen succes indien je onbewustzijn getraind wordt om alle zaken zoals effectief met emoties omgaan en excellent communiceren automatisch en vanzelf te doen. Als je er te bewust over dient na te denken, verstoort dat zo je communicatie of je gevoel dat het geen zin heeft. Indien er te serieus over het examen gedaan wordt, dan gaan mensen toch alle stof uit hun hoofd leren om deze stof bewust te kunnen reproduceren en dat saboteert het onbewuste leren. Een serieus NLP examen is dus vloeken in de kerk en dat is de reden dat wij het doen door middel van teamspelen.

NLP onderdelen die je dit vierde weekend leert zijn:

- Rapport
- Emotionele Kernwaarde Ontdekken en Gebruiken

Na de examendag ontvang je het certificaat voor Licensed NLP Practitioner van The Society of NLP met oorspronkelijke handtekening van Richard Bandler, de grondlegger van NLP. In tegenstelling tot de meeste NLP opleidingen in Nederland en België print ik geen eigen certificaten uit, maar draag ik je voor voor certificering in Amerika en krijg je dus ook een certificaat dat meer waard is doordat het wereldwijd het meeste erkende NLP certificaat is dat je kan krijgen.

Wanneer je aan deze prachtige en bijzondere NLP Practitioner mee wilt doen, geef je dan op voor het gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek door op de onderstaande button te klikken:Deel 2: Waarom voor deze NLP Practitioner te kiezen


Er zijn vele redenen waarom mensen een NLP Practitioner opleiding volgen. Ongeveer de helft van de deelnemers aan mijn NLP opleiding is coach of wil coach worden. De andere helft van de deelnemers doet NLP vooral voor zichzelf en focust op zelfontwikkeling. Er is een goede reden om beide groepen met elkaar te combineren: voor coaches geldt dat zijn NLP toch ten eerste op zichzelf dienen toe te kunnen passen, omdat het ronduit vreemd is als een coach een techniek gebruikt die bij hem zelf niet werkt. Voor mensen die vooral uit zijn op zelfontwikkeling blijkt echter dat wanneer zij wat zij zelf net geleerd hebben aan een ander uitleggen zij zelf daar het meeste van leren. Dat komt omdat ons vermogen om te spreken grotendeels onbewust is. Je weet in grote lijnen wel waarover je spreekt maar bedenkt allerminst van te voren bewust welke woorden je gaat uitspreken. Door wat je net geleerd hebt aan een ander uit te leggen, leert je onbewustzijn beter omdat het hoort welke slimme dingen je tegen de ander zegt en vervolgens denkt je onbewustzijn: “he, dat is slim dat ga ik zelf ook doen!”

Mijn NLP opleiding is een bijzondere NLP opleiding. De kwaliteitsverschillen met alle andere NLP opleidingen in Nederland en België zijn enorm. Dat klinkt arrogant, maar ik heb de competenties om dat ook waar te maken. Dat betekent echter niet dat ik de beste NLP opleiding voor iedereen geef. Dankzij mijn onconventionele aanpak is mijn NLP opleiding niet voor iedereen geschikt. Vandaar dat ik met enige regelmaat in de gratis en verkennende gesprekken die ik over de NLP opleiding voer ook mensen met een gerust hart doorverwijs naar andere NLP opleidingen van NLP Kring trainers wanneer ik denk dat iemand daar beter af is.

Het betekent in ieder geval dat het verstandig is om goed na te denken over waar je welke NLP opleiding doet. Het is veel belangrijker dat je op een goede plek zit dan dat het een NLP opleiding is die toevallig goed uitkomt doordat het bijvoorbeeld naast de deur is. De deelnemers voor mijn NLP opleidingen komen uit heel Nederland en België en laatst is er iemand geweest die er zelfs helemaal uit Schotland voor overkwam. De reden daarvoor is dat mijn NLP opleiding zo ontzettend goed is. Vandaar dat het goed is om op zijn minst goed uit te zoeken of mijn NLP Practitioner ook voor jou de goede keuze is. Omdat ik vind dat de meeste NLP opleiding uitermate slecht zijn in het voorlichten van hun deelnemers, zijn er bij mij uitgebreide mogelijkheden om je keuze, al dan niet voor mij, goed te onderbouwen en van gedegen redenen te voorzien. Niet alleen staat er hier op de site zeer uitgebreide informatie over NLP zoals in de gratis rapporten waar de belangrijkste NLP technieken beschreven worden, gratis video’s waar je kan zien hoe die technieken in de praktijk werken en bijvoorbeeld de NLP encyclopedie waar je heel veel achtergrondinformatie kan vinden, maar is iedereen ook welkom om bij mij langs te komen voor een uitgebreid persoonlijk gesprek in de vorm van een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek. Het is beter om van tevoren tijd en energie te investeren in het maken van een goede keuze dan achteraf vast te moeten stellen dat je niet op je plek zat.


Er zijn drie redenen voor de hoge kwaliteit van mijn NLP opleiding. Allereerst krijg je bij mij de meeste up to date en meeste effectieve versie van NLP. Op veel plekken wordt er gedaan alsof er maar een vorm van NLP is of dat je alles krijgt, maar dat is op zijn zachtst gezegd een vergissing als het al niet ronduit misleidend is. De waarheid is dat er verschillende stromingen binnen NLP zijn en dat bij het maken van een keuze voor een NLP opleiding het allereerst zaak is om voor jezelf duidelijk te hebben welke stroming het beste bij jou past. De keuze die ik hier gemaakt heb, is om heel expliciet te kiezen voor de moderne op hypnose geënte NLP van Richard Bandler, grondlegger van NLP. Vriend en vijand zijn het erover eens dat je in Nederland en België nergens deze stroming zo goed leert als bij mij. NLP is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld om aan hypnose te kunnen doen. Omdat hypnose toen gevoeliger lag als vandaag de dag, nu wetenschappelijk vastgesteld is dat hypnose bestaat en dat het 100% veilig is, heeft men destijds NLP ontwikkeld om stiekem aan hypnose te kunnen doen. Dit gebeurde echter zo stiekem dat het gros van de Nederlandse en Belgische NLP opleidingen nu helemaal niets of praktisch niets aan hypnose doet (ook al beweren ze soms van wel). Indien een NLP opleiding geen gebruik mag maken van dit internationale kwaliteitszegel voor NLP dan kan je ervan uitgaan dat zij onvoldoende met hypnose werken.

De tweede reden is gelegen in mijn achtergrond als filosoof. In de jaren zeventig is NLP geboren op een Amerikaanse universiteit, maar NLP is geen wetenschap ook al zijn er weer tal van slechte NLP trainers die beweren van wel. Door jarenlang gewerkt te hebben als student-assistent voor de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht weet ik hoe belangrijk het is om hierin zuiver te zijn. Tegelijkertijd ben ik door deze achtergrond beter in staat om duidelijk te maken wat de wetenschappelijke en filosofische achtergrond van NLP is. Neem zoiets voor de hand liggends als de werking van het brein. Ondanks dat het voor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) belangrijk lijkt te zijn om te weten hoe het brein werkt, zijn er maar verdacht weinig NLP trainers die dat goed kunnen uitleggen of zelf ook maar snappen.

De derde reden is dat ik uitermate talentvol voor dit werk blijk te zijn en heel veel ervaring opgedaan heb en dan met name als NLP coach. Het is mijn overtuiging dat je alleen een goede NLP trainer kan zijn indien je eerst een goede NLP coach bent geweest. Voor mij is het leuk dat Richard Bandler mij persoonlijk vanwege mijn excellente kwaliteiten als NLP trainer tot NLP Master Trainer heeft gecertificeerd, maar voor mij is dit niet een argument om voor mij te kiezen omdat er vandaag de dag tal van zeer matige NLP Trainers zich master trainer mogen noemen of zichzelf tot master trainer benoemen. Wat van veel groter belang is, is of een NLP Trainer daadwerkelijk veel ervaring heeft met mensen die zwaar in de problemen zaten en die met NLP deze problemen weer opgelost heeft. Zonder deze ervaring blijft wat je als trainer onderwijst toch veel te veel theoretisch van aard en is het geen praktijkervaring die in de training wordt overgebracht. Om die reden coach ik nog steeds mensen en kan je hier op mijn website ook met groot gemak deze coaching aanvragen. Ik benadruk dit omdat voor mij dit de basis is van een goede NLP trainer. Veel NLP trainers kan je allermint als coach inhuren en hebben dan ook geen of praktisch geen ervaring. Zelf heb ik met mensen met een zeer breed scala aan problemen gewerkt. Van alcholisme, tot depressies, tot angsten en fobieën, maar ook ogenschijnlijk gemakkelijke problemen als blozen of onzekerheid. Het is die schat aan ervaring die mijn NLP Practitioner opleiding zo waardevol maakt. Want alle dingen waar deelnemers van de NLP Practitioner wel eens tegenaan lopen, heb ik in het verleden al eens bij de hand gehad en ben er met goede oplossingen voor gekomen.

Door de combinatie van deze drie aspecten, krijg je bij mij hetgeen ik als het allerbelangrijkste zie van de NLP Practitioner opleiding: de juiste training voor je onbewustzijn. NLP heeft alleen zin wanneer je onbewustzijn getraind wordt. Er stappen veel mensen van andere NLP opleidingen naar mijn NLP opleiding over. En steeds wanneer ik met hen spreek zijn zij er verbaasd over hoe weinig van NLP zij elders gekregen hebben en op welk laagniveau. Het gevolg is steeds hetzelfde. Mensen doen een opleiding waar ze veel plezier hebben, maar waarmee ze na de opleiding niets meer doen. De reden is dat ze NLP alleen oppervlakkig geleerd hebben in de vorm van kennisoverdracht zonder dat het onbewustzijn goed getraind is.

Voor de juiste training van je onbewustzijn is het nodig dat je de juiste inhoud diepgravend leert en dat de NLP trainer een zodanige impact op je onbewustzijn maakt dat je onbewustzijn zich er ook iets van aantrekt. Bij mijn NLP Practitioner opleiding is dat het geval. Waardoor je het grote voordeel hebt dat je niet alleen een fantastische NLP opleiding volgt, maar dat je na deze NLP opleiding alle goede effecten daarvan blijft ondervinden. Dus, ook al weet je nog niet zeker of, waar of wanneer je de NLP Practitioner gaat doen, vraag in ieder geval het gratis en verkennend gesprek aan want ook al doe je de NLP Practitioner niet bij mij dit gesprek is zeer waardevol en je hebt er zeker veel aan:

2 Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    NLP Practitioner opleiding
    Wanneer mensen overwegen om de NLP Practitioner opleiding te volgen dan doen ze dat in eerste instantie voor zichzelf. Op de lagere school en middelbare school leer je van alles, maar wat de meeste mensen er niet leren is hoe je goed met je emoties kan om ...
  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    Oplossingen: andere mensen willen dat jij verandert
    Je zelfbeeld, hoe je jezelf ziet, werkt inderdaad alleen voor jou. Andere mensen, zoals bijvoorbeeld collega's, kunnen jou heel anders zien. Zeker als het om collega's gaat is het vaak moeilijk zo'n foutief beeld te corrigeren. Vaak krijg je dan een situa ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA