Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is net als het Enneagram typisch een product van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Je ziet in beiden meteen de hippie idealen zoals vrijheid, emancipatie en jezelf ontwikkelen erin terug. Maar met die focus op het bevrijden van het individu werd in die tijd de groep, het netwerk of de samenleving waarin we leven weleens uit het oog verloren.

Vandaar dat ik er bewust voor gekozen heb om een netwerk op te zetten waarbij de deelnemers aan dit netwerk elkaar verder ondersteunen en helpen. Het meest zichtbare deel van dit netwerk is de website www.nlpkring.nl waar Stichting NLP Kring een platform biedt aan mensen om andere te helpen of juist om hulp te vragen. Mensen kunnen mij altijd een email sturen en ik werk hard om zoveel mogelijk mensen ook antwoord te geven. Vaak geef ik een extra uitgebreid antwoord omdat ik het antwoord (en alleen het antwoord, nooit de vraag) ook publiceer op het forum van NLP Kring. Het gevolg is dat je daarop honderden onderwerpen, problemen en vragen antwoord kan vinden. En niet alleen van mij, maar ook van de honderden andere coaches en mensen die graag een helpende hand uitsteken.

Achter NLP Kring zit echter ook een netwerk van NLP en Enneagram coaches en trainers. Hierdoor is het mogelijk om een landelijk netwerk te bieden en mensen door te kunnen verwijzen naar hulp bij hen in de buurt. Waar het platform open en voor iedereen toegankelijk is, is er voor het netwerk van coaches en trainers goede kwaliteitsbewaking zodat we zeker weten dat iedereen op ongeveer dezelfde manier werkt. Uiteraard zijn er accentverschillen, maar in de kern is gegarandeerd wat het moet zijn: moderne NLP, hypnose en de correcte versie van het Enneagram. Op die manier helpen we elkaar. Door samen te werken en samen inzichten te delen. Kortom, om deel uit te maken van het grotere geheel.

Categories: NLP FAQ

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.