Cliënte had het probleem dat zij in een relatie telkens zich te afhankelijk op stelde naar haar partner. Niet alleen kreeg de partner hierdoor een beklemmend gevoel, maar kreeg cliënte ook grote angst om haar partner te verliezen. Als hij naar zijn werk ging, bijvoorbeeld, stelde zij zich voor hoe hij versierd zou worden door vrouwelijk collega's.

Door dit probleem had cliënte al een partner verloren. In twee privé NLP training & coaching sessies, heb ik haar geleerd hoe ze de film over haar partner op zijn werk kon stoppen. En hoe ze haar angstige gevoel kon omdraaien en vervangen door een goed gevoel van zelfvertrouwen.

Op het eind zei cliënte dat het geweldig was (net toveren), maar dat ik zeker niet haar spinnenfobie zou kunnen laten verdwijnen. Binnen tien minuten was zij ook niet meer bang voor spinnen.
Categories: NLP Cases

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.