Hier nog een reactie naar aanleiding van de meest recente NLP Practitioner training:

"Hallo Joost.

Afgelopen week heb je een nieuwe lichting NLP Practitioners opgeleverd, en het vervult mij met trots dat ik daar deel van uitmaak. De afgelopen jaren was ik op zoek geweest naar een opleidingsinstituut dat een beetje aansloot bij mijn wensen en behoeften, en dat viel nog niet mee, want er is zoveel wildgroei aan opleidingen. Daarom destijds flink wat gelezen over het onderwerp NLP alvorens de knoop door te hakken. Begin dit jaar heb ik mij vervolgens bij Tiouw aangemeld, omdat jouw no-nonsence benadering mij enorm aansprak.

Onconventioneel, je maakt de naam meer dan waar, want gaandeweg vielen de stukjes op hun plaats, ondanks dat jij de opleiding zoals je het zelf zegt achterstevoren presenteert. Je wist onze groep van het begin tot het eind te boeien, met de vele voorbeelden uit de praktijk en de leuke maar krachtige oefeningen. Ik heb groepsgenoten in een oogwenk enorme veranderingen zien doormaken, en gelukkig is het effect van alle leuke trainingsdagen ook niet aan mij voorbijgegaan.

Zo heb ik in korte tijd een aantal ingrijpende beslissingen kunnen nemen met behulp van de gereedschappen die jij mij aanreikte. Het geeft mij het gevoel aan de vooravond van nog veel meer moois te staan. Zwartgalligheid heeft plaats gemaakt voor een gevoel van zekerheid voor de toekomst, en mocht het toch even tegenzitten, dan trek ik gewoon de "gereedschapskist" open die jij ons meegaf. Ik hoop in de komende maanden mijn ervaring van het NLP flink uit te breiden, om mij volgend jaar bij jou te melden voor de Master opleiding.

Tiouw smaakt naar meer!

Frank."
Categories: Ervaringen met NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.