Naar aanleiding van de afgelopen NLP Master Practitioner cursus kreeg ik de volgende treffende reactie:

"Na de NLP Practitioner opleiding vond ik de NLP Master Practitioner bij Joost een heel goede aanvulling. Leer je in de Practitioner de basistechnieken goed te beheersen, is dat vergelijkbaar met het leren spelen van een muziekinstrument (denk ik, want dat heb ik nog nooit geleerd). In de NLP Master Practitioner ben ik de technieken nog beter gaan beheersen, en heb op creatieve wijze geleerd ze toe te passen. Ik vergelijk het met het varieren op een basisthema zoals een jazzmuzikant doet met een muziekstuk dat hij goed beheerst.

Mijn mogelijkheden om met NLP en coaching te werken zijn enorm gegroeid. Nu is ook componeren mogelijk, en makkelijk.
Dank je wel Joost!

Rob Bout
www.creationofheaven.com"
Categories: Ervaringen met NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.