Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #175 van dinsdag 6 januari 2009

Allereerst een heel gelukkig, beter en fantastisch Nieuwjaar. En dan deel 2 in de serie over mijn nieuwe boek “Brein Training” dat eind februari verschijnt. Deze maal over hypnotisch taalgebruik. Sinds de verkiezing van Obama als president van de VS is er veel aandacht voor zijn toespraken die, volgens zijn tegenstanders, vol zaten met Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) en hypnotisch taalgebruik. Dat klopt inderdaad, maar de waarheid is dat bijna alle politici taal op deze manier gebruiken. NLP is waarde neutraal en een werktuig in de handen van mensen. Vandaar dat een goede training essentieel is zodat je het moreel goede met NLP gaat doen.

Ook in Nederland maken politici gebruik van de vele taalpatronen die door NLP geanalyseerd worden. Bij de afgelopen verkiezingen kwamen bijvoorbeeld de volgende begrippen aan bod: de “Bos bejaardenbelasting” of de “aanrechtsubsidie”. Dit soort woorden staan binnen NLP bekend als “nominalisaties”. Dit zijn dingen waarvan ons brein en onbewustzijn doet alsof het echte dingen zijn, terwijl het eigenlijk geen echte dingen zijn. Je kunt ze bijvoorbeeld niet in kruiwagen leggen of het gewicht ervan meten. Dit komt omdat het eigenlijk over een proces gaat dat achter het begrip schuilgaat. In de bovenstaande voorbeelden het innen van geld en het verdelen van geld. Door erover te praten alsof het dingen zijn, lijkt het voor de toehoorder veel echter en neemt hij, althans dat hopen de politici, het veel serieuzer. Bij een proces is veel eerder duidelijk dat er sowieso verandering komt en dat het ook weer kan stoppen. Bij een ding is dat niet het geval.

Ditzelfde werkt ook bij problemen. Mensen denken dan soms depressiviteit, angststoornissen of woedeaanvallen te hebben, maar feitelijk zijn dat ook nominalisaties. Je hebt niet iets echts, maar beschrijft het op een onverstandige manier waardoor de boel onnodig vast komt te zitten. Immers als je iets hebt, moet je maar weer zien of je ervan af kan. Kijk je naar het achterliggend proces in de bovenstaande voorbeelden, dan kom je op: je naar voelen, je angstig voelen of je boos voelen. Stuk voor stuk processen die veel makkelijker zijn om te aan te pakken. Op die manier maakt NLP problemen makkelijker hanteerbaar.

Andersom werkt het ook. Je kan juist hele positieve dingen met nominalisaties vastzetten zoals in het volgende voorbeeld: Ik wens je in 2009 al het goeds toe. Dat je maar je eigen innerlijke rustpunt mag vinden en in harmonie met jezelf en je omgeving komen of blijven. Dat je liefde, vertrouwen en kracht mag vinden en het verder deelt met je naasten en geliefden. Zodat je het komende jaar in ontspanning en comfort dichterbij je doelen, wensen en dromen komt. Hoeveel nominalisaties ben je tegengekomen?

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA