Het brein leert door veranderingen in de kracht van de synapsen – de verbindingen tussen neuronen – als reactie op stimuli. Recent onderzoek suggereert dat deze veranderingen in kracht afhangen van het ritme, of de frequentie, van de stimuli. Dit inzicht geeft een nieuwe kijk op het leren, ons geheugen en op de hieraan gerelateerde afwijkingen.

Een verandering in kracht van een verbindende synaps wordt veroorzaakt door een serie neurale signalen die in een bepaalde frequentie afgevuurd wordt. Voorheen werd aangenomen dat hoe hoger de frequentie, hoe sterker de synaps en hoe lager de frequentie, hoe zwakker. Tijdens dit onderzoek kwamen wetenschappers er echter achter dat de synapsen hun eigen optimale frequentie hebben.

Zo ontdekten ze dat een hoge frequentie van het neurale signaal niet per definitie betekent dat de verbindende synaps sterker word. Het blijkt dat wanneer de frequentie hoger wordt dan de bepaalde optimale frequentie, de synaps juist verzwakt. Tevens ontdekten ze dat hoe verder een synaps verwijderd ligt van zijn celkern, hoe hoger de optimale frequentie. Verder kwamen ze er achter dat wanneer een synaps eenmaal heeft geleerd, de optimale frequentie verandert.

De resultaten van dit onderzoek moeten nog verder onderzocht en uitgewerkt worden, maar de resultaten zijn zeer interessant. Deze nieuwe kennis kan leiden tot betere therapieën op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld het aanpakken van leerproblemen of het verhelpen van post-traumatische stress-stoornis. Mogelijk kan het zelfs leiden tot inzicht in hoe we leren in het algemeen kunnen verbeteren.

Bron: UCLA Newsroom


[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]


Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry