Uitgebreid onderzoek op de Arabidopsis, een eenjarige plant, toont aan dat epigenetische veranderingen weer verdwijnen in de loop van een aantal generaties van nakomelingen. Dit betekent onder andere dat epigenetische veranderingen waarschijnlijk nauwelijks invloed hebben op de evolutie op de lange termijn.

Een recent onderzoek heeft spontane epigenetische veranderingen bij de arabidopsis in kaart gebracht. De onderzoekers keken naar hoe vaak epigenetische veranderingen plaatsvonden en hoe vaak deze veranderingen ook weer verdwenen in de loop van een aantal generaties. Dit deden ze door kleine chemische bouwstenen, zogenaamde methyl-groepen, in de gaten te houden. Deze methyl-groepen hechten zich aan het DNA, een proces dat methylatie wordt genoemd, en zijn de aanwijzing dat epigenetische veranderingen hebben plaatsgevonden.

Door op deze manier de epigenetische verschillen tussen de ouders en de nakomelingen ruim dertig generaties lang nauwkeurig te volgen, konden de onderzoekers zien hoe blijvend de epigenetische veranderingen zijn en daarmee hoeveel invloed de veranderingen hebben op de lange termijn evolutie van de plant.

Het blijkt dat de methylatie relatief onstabiel is en daardoor na een paar generaties alweer verdwijnt. Dit betekent dat epigenetische mutaties relatief van korte duur zijn en weinig invloed hebben op de evolutie op lange termijn.

Epigenetische veranderingen kunnen ontstaan als reactie op veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld voedseltekort. Dat de veranderingen van korte duur zijn, is zo gek nog niet, aangezien de veranderingen in de omgeving ook weer kunnen veranderen, bijvoorbeeld wanneer het voedseltekort wordt opgelost.

Bron: Max Planck Gesellschaft

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]


Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry