Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we aan een herinnering denken terwijl we aan het kijken zijn, deze herinneringen onze waarneming kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek maakte gebruik van het fenomeen dat wanneer mensen verschillende punten tegelijk in verschillende richtingen zien bewegen, ze doorgaans niet meer in staat zijn de juiste richting van de bewegingen waar te nemen. Ook wordt meestal een groter verschil in richting waargenomen dan eigenlijk het geval is.

Tijdens de studie werden deelnemers gevraagd naar bewegende punten te kijken. Vervolgens moesten ze naar andere bewegende punten te kijken. Daarna werden de deelnemers gevraagd de beweging van de tweede groep punten te beschrijven.

Het effect bleek hetzelfde te zijn als wanneer mensen naar de optische illusie kijken. De deelnemers interpreteerden de richtingen verkeerd en verschillen tussen bewegingsrichtingen werden groter ingeschat dan het geval was.

De resultaten suggereren dat in ieder geval gedeeltelijk dezelfde neurale mechanismen betrokken zijn bij zowel visuele representaties uit ons werkgeheugen als bij het verwerkingsproces van visuele input.

Bron: Vanderbilt

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.]Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry