Het woord "emotie" is een nominalisatie en is dus geen ding, maar een proces. Het proces achter een emotie is voelen. Kortom, een emotie is identiek aan een gevoel. Maar omdat in het onbewustzijn alle data van de vijf zintuigen altijd tegelijkertijd verwerkt wordt zit er bij elk gevoel ook een beeld, een gedachte, een geur en een smaak. Ons bewustzijn, als apparaat om te focussen, kan echter maar op één zintuig tegelijk focussen. Hierdoor ontstaat dat de volgorde waarin mensen iets ervaren, zoals bijvoorbeeld een emotie. Dit is wat NLP ook wel een strategie noemt.

Het verklaart waarom zoveel verschillende theorieën zijn over emoties. Bij sommige mensen kwam eerst een gedachte op en daarna het gevoel, althans zo leek het voor hun bewustzijn en voila RET was geboren. Bij andere mensen eerst een beeld en dan gevoel, en hoppa we hebben EMDR. In de praktijk zie je dat alle mogelijk combinaties bestaan en dat het dus verstandig is om mensen te leren om en direct hun gevoel te beïnvloeden, en nare beelden te neutraliseren en te vervangen voor goede beelden en negatieve gedachten te vervangen door positieve gedachten. Op die manier pak je een negatieve emotie compleet aan. Of vervang je hem door een positieve emotie.

Een kleine complicerende factor in het geheel is dat bij een emotionele reactie in het brein soms ook een lichamelijke reactie volgt. Dit komt omdat hersencellen altijd in contact staan met andere hersencellen en dat er bij sommige mensen te veel verbindingen tussen het emotionele deel van het brein en het lichamelijke deel van het brein. Hierbij valt te denken aan: zweten, blozen, trillen, spierspanning en bijvoorbeeld hartkloppingen. Hierbij is de emotie echter altijd primair en het lichamelijk effect secundair. Of anders gezegd: zonder de emotie was er ook geen lichamelijke reactie. Wanneer je met NLP technieken de negatieve emotie neutraliseert en vervangt door een positieve emotie dan verdwijnen in bijna alle gevallen ook de secundaire lichamelijke effecten.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.