Het is inderdaad mogelijk om bij elk Enneagramtype aan te geven of het om een probleemmaker gaat of een probleemoplosser. Voor de negen Enneagramtypes geldt het volgende:

Type 1, de Perfectionist, is een probleemmaker. Dit komt doordat de Perfectionist van alles ziet hoe mooi het had kunnen zijn, maar dan meteen teleurgesteld raakt dat het in werkelijkheid toch niet zo mooi is. En daar geeft hij zichzelf de schuld van en daarom wordt hij boos op zichzelf. Deze woede bouwt zich razendsnel op als een soort snelkookpan om daarna te ontploffen en de mensen in de omgeving ook de schuld te geven en ook op hen boos te worden.

Type 2, de Helper, is een semi-probleemmaker. Hoewel de helper bijna altijd lief en aardig is, kan de Helper in tijden van stress omslaan en opeens enorm zijn eigen wil gaan doordrammen op een nare en agressieve manier. Daarnaast kan je doodvallen als je bij de Helper in de uitgroep zit.

Type 3, de Succesvolle Werker, is een semi-probleemoplosser. Hoewel de Succesvolle Werker wel conflicten aangaat als hij meent dat hij daardoor meer kan verdienen, is hij de meeste tijd van mening dat vrede meer oplevert.

Type 4, de Romanticus, is een probleemmaker. Niet alleen strijd de Romanticus met geweld tegen onrecht, maar wordt de overvloed aan negatieve emoties ook vaak in conflicten geuit.

Type 5, de Analist, is een semi-probleemmaker. Hoewel de Analist zich bijna altijd rustig houdt, verandert hij in een vechter zodra je hem in een hoekje probeert te drijven.

Type 6, de Loyalist, is een semi-probleemoplosser. Hoewel de Loyalist is uiterste gevallen tot een conflict kan overgaan, is hij iemand die elk risico wil uitsluiten en daarom steeds bereid is om nog eens te praten, nog een keertje te overleggen en de weg van redelijkheid en rationaliteit te bewandelen om conflicten te voorkomen.

Type 7, de Levensgenieter, is een probleemoplosser. Niet alleen lost de Levensgenieter letterlijk elk probleem op door het probleem niet te zien en te ontkennen dat er een probleem is, hij zorgt ook dat hij zelf weg is als er ergens een conflict uitbreekt. Dus waar de Levensgenieter is, is er geen probleem.

Type 8, de Baas, is een probleemveroorzaker. Niet alleen is de Baas agressief en gebruikt hij zijn persoonlijke macht om anderen te intimideren, de Baas verveelt zich ook met regelmaat en gaat dan even een uurtje bamzaaien. De Baas houdt van conflicten en vindt strijd iets wat te respecteren is.

Type 9, de Bemiddelaar, is een probleemoplosser. De Bemiddelaar wil alleen maar rust en harmonie en conflicten verstoren dat. Dus gaat hij maar, tegen wil en dank, bemiddelen om de lieve vrede te bewaren.

De ideale manier om te ervaren hoe je NLP en het Enneagram mengt, is het driedaagse NLP en Enneagramweekend:

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.