De oorsprong van het Enneagram ligt ergens in de negentiende eeuw. Begin twintigste eeuw is Gurdjieff er mee bezig maar dat is zo wazig dat er weinig uit te halen is. De eerste heldere publicatie is van de hand van Claudio Naranjo, een Chileense psychiater. Naranjo had het Enneagram geleerd in een zomerkamp van de Mexicaan Ichazo en was zo onder de indruk dat hij er graag over wilde publiceren om psychologen en psychiaters duidelijk te maken dat ze rekening dienden te houden met de negen verschillende persoonlijkheden van het Enneagram.

Er zijn twee Enneagram-stromingen. De oudste komt van de Soefi's vandaan en gebruikt het Enneagram model voornamelijk als methode voor ontwikkeling. Je doorloopt dan negen stadia om iets op te lossen of te groeien. Deze stroming zit fout omdat het te bedacht is, te geforceerd en er veel betere manieren zijn om problemen op te lossen of te groeien zoals bijvoorbeeld NLP. De andere stroming komt voort uit de Jezuïeten. Zij hebben het van de Soefi's geleerd en het Enneagram toegepast op persoonlijkheid hetgeen een gouden greep bleek te zijn.

De insteek van Naranjo was heel negatief. Elk type was volgens hem nog zieker dan het andere type. Dat is een goede aanpak omdat de meeste mensen zo slecht met hun eigen persoonlijkheid omgaan dat de overgrote meerderheid vooral met de negatieve kant van hun persoonlijkheid bezig zijn. De meeste mensen lijden onder het leven en hebben te veel stress in hun leven plus ze zijn vooral met hun hoofdzonde bezig. Kortom, de negatieve insteek werkt het beste. Alleen dien je wel op te passen omdat zo nu en dan je tegen iemand aanloopt die van nature de positieve kant zich aangeleerd heeft. Als je een positievere versie van het Enneagram wil horen dan is er Helen Palmer. Zij heeft het werk van Naranjo overgeschreven maar dan met lieve woordjes.

De ideale manier om te ervaren hoe je NLP en het Enneagram mengt, is het driedaagse NLP en Enneagramweekend:

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.