Hoog Sensitieve Personen (HSP) zijn mensen wiens onbewustzijn te weinig wegfiltert voor het bewustzijn waardoor er te veel indrukken binnen komen. Met NLP is dit goed op te lossen omdat je met NLP technieken meer filters weer aan kan zetten. Daarnaast zijn de NLP basistechnieken voor meer grip op wat je voelt vaak ook een prima manier om mensen met HSP te trainen minder last te hebben van te veel indrukken. Soms worden er trainingen verzorgd om mensen juist hooggevoelig te maken, maar dit is een vergissing en duidt op een compleet onbegrip over de problematiek die HSP met zich meebrengt. Het is dus zaak om te voorkomen dat iemand met HSP op zo'n training terecht komt.

Wel is van belang om goed het Enneagramtype te controleren, want sommige persoonlijkheidstypes zijn wat gemakkelijker onder de indruk van de omstandigheden dan anderen. In die gevallen is er geen sprake van HSP, maar meer van een onhandige persoonlijkheidsontwikkeling waarbij het Enneagram prima aangeeft wat de beste manier is om er beter mee om te gaan waarna NLP vervolgens aan geeft hoe je dat het gemakkelijkst kan bereiken.

Verder is er een link met het opdoen van lichamelijk trauma: mijn ervaring is dat mensen die flink lichamelijk trauma oplopen minder gaan wegfilteren omdat het onbewustzijn denkt dat het te veel heeft weggefilterd in het verleden en dat dat de "oorzaak" is van het opgelopen lichamelijke trauma. Als tegenreactie gaat iemand dan steeds minder filteren waardoor HSP ontstaat. Met NLP, DHE en hypnose is het mogelijk om de filters weer te herstellen of in ieder geval meer weg te laten filteren. De vraag is alleen of je er meer baat van hebt dan last, want de filters terugzetten heeft alleen zin wanneer je te veel last van HSP hebt.

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.