In mijn praktijk heb ik diverse keren met licht autistische mensen en kinderen gewerkt. NLP werkt prima bij licht autistische mensen en kinderen alleen dient de NLP coach, in casu ik, veel meer geduld te hebben. Elke stap van een NLP techniek werkt precies hetzelfde als bij mensen zonder autisme. Alleen duurt het communiceren van de stappen langer omdat er tekens opnieuw contact gemaakt dient te worden.

Dat gezegd hebbende is het wel goed om te vermelden dat net zoals bij AD(H)D er bij autisme een hype is om elk kind dat ook maar een klein beetje anders overkomt meteen te labellen. Zeker in het licht autistisch spectrum zoals bij Asperger of PDD-NOS wordt er vaak overgediagnosticeerd. De naam zelf zegt het al. "NOS" staat voor "not otherwise specified" wat eigenlijk betekent: we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat iemand autistisch is, maar we vinden dat het toch zo is.

Omdat er bij zulke onderzoeken geen rekening gehouden wordt met Enneagramtypes zie ik het met regelmaat gebeuren dat er geenszins sprake van PDD-NOS of Asperger is, maar enkel en alleen van een ander Enneagramtype dan dat van de onderzoekers. Met name type 5, de Analist, heeft de neiging om onterecht als autistisch aangemerkt te worden. Goed uitzoeken welk Enneagramtype een kind heeft is in mijn ogen dus zeer verstandig om te doen. Al was het maar als tegenwicht of een tweede kijk naar de situatie.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk kinderen en mensen zijn met een autistisch brein. Voor mij is dat geen stoornis, maar een poging van de evolutie van het brein om om te gaan met een steeds sneller veranderende informatie-maatschappij. Mensen menen soms onterecht dat de evolutie met hen gestopt is. Dat is natuurlijk geenszins het geval. Alleen gaat de evolutie zo traag dat wij het niet zien gebeuren. Wellicht zijn over duizenden jaren de afstammelingen van autistische mensen wel de superspecialisten die de maatschappij van straks nodig heeft om alles in goede banen te laten verlopen. Net zoals mensen met AD(H)D wellicht de voorlopers zijn van een nieuwe multi-taskende mens. Je kan in mijn visie dan ook op geen enkele manier zeggen dat wij een normaal brein hebben en zij een afwijkend brein. Het enige dat we kunnen vaststellen is dat hun brein anders in elkaar steekt. In mijn ervaring heeft NLP precies dezelfde effecten en is alleen het werk van de NLP coach anders.

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.