De meest gangbare manier binnen de psychologie om de persoonlijkheid van de mens in kaart te brengen is de Big Five. Kort gezegd komt het erop neer dat je alle persoonlijkheidskenmerken terug kan brengen tot vijf basisbegrippen: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism. Later ontdekten wetenschappers dat het niet om vijf basisbegrippen ging, maar om vijf kwantiteiten. Je staat open over geestelijke beschouwingen of bent juist meer praktisch van aard (Openness). Je bent doelmatig of spontaan (Conscientiousness). Je bent risicomijdend of roekeloos (Extraversion). Je bent sociaal of individualistisch (Agreeableness). Je kan goed omgaan met stress of niet (Neuroticism).

Uit vervolgonderzoek met een functional MRI scanner is gebleken dat mensen met eenzelfde Big Five score ook dezelfde breinstructuur hebben. Afhankelijk van de structuur van het brein hebben bepaalde neurotransmitters meer of minder effect op het brein. Het gaat dus niet om de hoeveelheid neurotransmitters in het brein, maar om hoeveel effect zij hebben. Zo heeft dopamine weinig impact bij risicomijdende mensen en veel effect bij roekeloze mensen (Extraversion). Heeft oxytocine veel effect bij iemand dan is hij socialer en heeft het minder effect dan is hij individualistischer (Agreeableness). Mensen waar serotonine veel effect heeft, blijken minder last van stress te hebben en vice versa (Neuroticism). Van Openness en Conscientiousness heeft men nog niet ontdekt welke neurotransmitters hiervoor verantwoordelijk zijn.

Allemaal heel interessant, maar moeilijk om praktisch te gebruiken. Een model dat wel zeer praktisch is, is het Enneagram. Met het Enneagram ontdek je uit negen persoonlijkheidstypes welk type het beste bij jou past. Weet je eenmaal je type dan geeft dat het inzicht dat je nodig hebt om je zwakke, negatieve kanten of valkuilen te transformeren tot krachtige en positieve persoonlijkheidskenmerken. Verder leert het Enneagram je hoe je stress kan verminderen en je meer kan ontspannen. En hoe je gezonder in je vel kan komen te zitten door te stoppen met je hoofdzonde en te beginnen met je hoofddeugd. En tenslotte is het veel gemakkelijker met andere mensen om te gaan wanneer je begrijpt vanuit welk perspectief zij naar de wereld en jou kijken vanwege hun Enneagram type.

Het nadeel van het Enneagram is dat het geen wetenschappelijke basis heeft en er vele fantasten van alles en nog wat over beweren en er met de haren bij slepen. Vandaar dat ik het Enneagram aangepast heb en het Neurogram® heb ontwikkeld. Gegeven dat de Big Five als kern heeft dat je alle persoonlijkheidskenmerken tot de vijf basisbegrippen kan terugbrengen, kan je ook het Enneagram herleiden tot de Big Five. Die link tussen de Big Five, de structuur van het brein en de werking van de neurotransmitters en het Enneagram heb ik gemaakt in het Neurogram® waardoor er ipse facto een wetenschappelijke basis voor is.

In de NLP & Enneagram workshop gaan we onder andere aan de slag om er voor te zorgen dat je het volgende leert:

1) Inzicht in welk Neurogramtype het beste bij jou past.
2) Stoppen met stress en meer ontspannen op basis van je eigen persoonlijkheidstype.
3) Stoppen met je hoofdzonde en beginnen met je hoofddeugd zodat je minder in de problemen komt en het leven meer over rozen gaat.

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.