Omdat je vanaf je geboorte één type bent, is het bij het Enneagram meer zaak om alle acht andere types uit te sluiten dan om je 100% in je eigen type te herkennen. Het is vaak makkelijker om redenen te vinden waarom je een bepaald type zeker niet bent. Indien jij jezelf in grote mate in de type 5 herkent maar niet in alles dan is dat geen probleem. Er kunnen meerdere oorzaken liggen. Allereerst wordt er over het Enneagram veel onzin geschreven en onderwezen, dus misschien klopt het niet wat je gelezen hebt. Verder kan het zo zijn dat het wel klopt maar door een ondeskundig iemand slecht uitgelegd. Verder hebben sommige zelfbenoemde Enneagram-experts de neiging om er alles op te betrekken. Veel dingen in je leven hebben niets met het Enneagram te maken.

Wat jij schrijft dat type 5 meestal heel sober en zuinig leeft is onzin. Of op zijn best verkeerd uitgelegd. Waar het omdraait is dat type 5 de Analist zo graag zijn eigen vrijheid behoudt dat hij zijn eigen behoefte aan luxe naar beneden schroeft zodat hij er niet mee voor een karretje gespannen kan worden. Dat betekent tegelijkertijd dat indien de Analist een mogelijkheid ziet om zonder dat er een kans is dat hij ermee gemanipuleerd wordt van luxe en weelde te genieten hij dat probleemloos kan doen.

Verder speelt de hoofdzonde van de Analist mee, dat is gierigheid. In de eerste instantie gierigheid zoals hierboven beschreven, maar daarna toch vooral leergierigheid. De Analist verzamelt informatie en gaat daarna erboven op zitten en deelt dat met niemand. Althans, ongezonde Analisten. Gezonde Analisten delen juist veel, want hun hoofddeugd is delen.

Tenslotte jouw neiging om geld uit te geven wellicht te maken met stress. Als de Analist stresst dan neemt hij op een negatieve manier het wegvluchten in plezier en feest gedrag van de Levensgenieter over. Het kan zo maar dat de Analist op zo'n moment veel meer met geld smijt dan dat hij misschien gedaan had wanneer hij ontspannen was.

Je ziet, het Enneagram geeft op een veel complexere manier weer wat er qua persoonlijkheid bij iemand speelt. Je kan dan ook niet zeggen iemand is zus of zo, maar het zal altijd zijn in het licht van die aspecten komt dit naar voren en in het licht van andere aspecten dat.

De ideale manier om te ervaren hoe je NLP en het Enneagram mengt, is het driedaagse NLP en Enneagramweekend:

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.